| 28 دی 1400
معرفی کتاب "ایران و شاخص های جهانی توسعه"

معرفی کتاب "ایران و شاخص های جهانی توسعه"

1400/9/11 | 08:44 | 12 | 0
معرفی کتاب ایران و شاخص های جهانی توسعه

کتاب "ایران و شاخص های جهانی توسعه" به قلم ظریف "احمد آل یاسین از جمله آثار ارزشمندی است که به موضوع توسعه نیافتگی کشور ایران نگاهی چند بعدی و آسیب شناسانه دارد.

 

زمانی که مردم کشوری علی رغم برخورداری از تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه بالا، با فقر، بیماری، بیکاری، نابرابری، بی عدالتی و فقدان حقوق شهروندی دست به گریبانند، نمی توان آن کشور را در شمار کشورهای توسعه یافته به حساب آورد. از این رو، از اواخر قرن بیستم که رفته رفته انسان به عنوان "محور توسعه" شناخته شد، "توسعه انسانی"، کانون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تلقی گردید چرا که لازمه گوهر انسانی و کرامت انسان، بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اوست. به همین لحاظ، اهمیت شکوفایی استعدادها و پرورش ظرفیت ها و توانمندی ها، سبب شد تا انسان در کانون توسعه قرار گیرد و توسعه، " انسان محور " تعبیر شود.

ارزیابی پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی در سال های اخیر نشان میدهد که شاخص های تولید اقتصادی و توسعه انسانی سازمان ملل، بیشتر رویکرد کوتاه مدت داشته و نتوانسته بیانگر وضعیت منابع طبیعی و شرایط اکولوژیک کشورها نیز باشد. به سخن دیگر، این شاخص ها در برابر این پرسش که "آیا سیاست گذاری های ملی برای دستیابی به شاخص های فربه اقتصادی در دراز مدت از پایداری برخوردار هستند یا نه؟"، از دادن پاسخ باز مانده اند.

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.

rating
به اشتراک گذاری

داخلی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print