| 28 دی 1400
انتشار گزارش "شاخص شادکامی جهانی در سال 2021" توسط سازمان ملل متحد

انتشار گزارش "شاخص شادکامی جهانی در سال 2021" توسط سازمان ملل متحد

1400/10/5 | 11:43 | 17 | 0
انتشار گزارش شاخص شادکامی جهانی در سال 2021 توسط سازمان ملل متحد

گزارش جهانی شادکامی در سال 2021  بر تأثیرات کووید-19 و نحوه عملکرد مردم در سراسر جهان تمرکز دارد. هدف سازمان ملل دو جنبه بود، نخست تمرکز بر اثرات کووید-19 بر ساختار و کیفیت زندگی مردم، و دوم توصیف و ارزیابی نحوه برخورد دولت‌ها در سراسر جهان با این بیماری و به طور خاص این گزارش سعی دارد توضیح دهد "چرا برخی کشورها بسیار بهتر از سایرین عمل کرده اند؟"

کشور ایران در سال 2021 با کسب رتبه 118 در بین 149 کشور جز کشورهایی محسوب می شود که با افت جایگاه مواجه بوده اند. ایران در سال 2020 رتبه 77 را کسب کرده است و نزول رتبه کشورمان به 118 را می توان در ابعاد مختلف این شاخص مانند "حمایت های اجتماعی"، "درآمد سرانه"، "آزادی"،  "امید به زندگی و سلامت" و "آزادی های فردی و اجتماعی" مورد واکاوی قرار داد.

برای دسترسی به فایل گزارش اینجا کلیک کنید.

rating
به اشتراک گذاری

خارجی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print