| 28 دی 1400
نظام نامه تعیین، سنجش و پایش شاخص های پیشرفت تهران در رتبه بندی های شهری، ملی و بین المللی و شیوه نامه تعیین ارکان، نحوه سنجش و پایش شاخص های پیشرفت شهری

نظام نامه تعیین، سنجش و پایش شاخص های پیشرفت تهران در رتبه بندی های شهری، ملی و بین المللی و شیوه نامه تعیین ارکان، نحوه سنجش و پایش شاخص های پیشرفت شهری

1400/8/16 | 11:25 | 12 | 0
نظام نامه تعیین، سنجش و پایش شاخص های پیشرفت تهران در رتبه بندی های شهری، ملی و بین المللی و شیوه نامه تعیین ارکان، نحوه سنجش و پایش شاخص های پیشرفت شهری

برای دانلود فایل کلیک کنید.

rating
به اشتراک گذاری

مطالعات و پژوهش‌ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print