| 28 دی 1400
َشورای جهانی داده های شهری

َشورای جهانی داده های شهری

1400/7/20 | 13:23 | 11 | 0
َشورای جهانی داده های شهری

شورای جهانی داده های شهری به کمک سازمان جهانی استاندارد، اولین استاندارد شهری را تحت عنوان ISO 37120 ، پایه گذاری کرده است.

استاندارد ISO 37120 (شاخص شهرهای پایدار) به همراه دو زیرشاخۀ خود استاندارد ISO 37122 (شاخص شهرهای هوشمند) و ISO 37123 (شاخص شهرهای تاب آور) به شهرها کمک می کند تا خدمات شهری و کیفیت زندگی را بهبود بخشند. شهرها پس از امضای توافقنامه و ارسال داده های مورد نیاز و بررسی و تأیید توسط داور مورد تأیید شورا، گواهینامۀ WCCD را دریافت می کنند و عضو شورای جهانی داده های شهری می شوند و امکان بهره مندی از داده های شهری دیگر شهرهای عضو، به منظور رفع چالش های مشابه شهری و یا بهبود خدمات شهری را به دست می آورند. همچنین، دریافت گواهینامۀ WCCD امکان جذب سرمایه گذار و توسعۀ اقتصادی برای شهرهای عضو را فراهم می کند.

rating
به اشتراک گذاری

مطالعات و پژوهش‌ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print