| 28 دی 1400
معرفی موسسه موری (Mori)

معرفی موسسه موری (Mori)

1400/7/20 | 11:34 | 12 | 0
معرفی موسسه موری (Mori)

بنیاد یادبود موري یک مؤسسۀ ژاپنی است که با هدف انجام پژوهش در مورد توسعۀ مجدد و بهبود محیط‌زیست شهرها و پرورش منابع انسانی تأسیس شده است. این مؤسسه منتشر کننده گزارش "شاخص شهرقدرت جهانی" است.

بنیاد یادبود موري یک مؤسسۀ ژاپنی است که با هدف انجام پژوهش در مورد توسعۀ مجدد و بهبود محیط‌زیست شهرها و پرورش منابع انسانی تأسیس شده است. این مؤسسه در گزارش سال 2019 خود تحت عنوان "شاخص شهرقدرت جهانی" 48 شهر را بررسی شده است و تهران در این رتبه بندي ارزیابی نشده است. مأموریت این ارگان «تحقیق در مورد استراتژی های شهری» در گسترۀ وسیعی از زمینه‌ها، از جمله جامعه و اقتصاد و غیره است، که نه تنها از منظر داخلی بلکه از چارچوب مهندسی شهری فراتر می‌رود و با توجه به رقابت جهانی بین شهرها، شهرهای بزرگ جهان را مطابق با «مغناطیس» یا قدرت جامع آن‌ها برای جذب مردم، سرمایه و بنگاه های مختلف در جهان ارزیابی و رتبه بندی می‌کند. با توجه به رقابت جهانی ميان شهرها، شاخص شهر های قدرتمند جهانی GPCI شهرهای بزرگ جهان را مطابق با «قدرت جاذبه» یا قدرت جامع آن‌ها برای جذب مردم، سرمایه و شرکت‌هایی از سراسر جهان ارزیابی و مرتب می‌کند. این کار از طریق اندازه‌گیری 6 عملکرد – اقتصاد، پژوهش و توسعه، تعامل فرهنگی، زیست پذیری،محیط زیست و دسترسی- با ارائۀ یک رتبه‌بندی چندبعدی انجام می شود. اين شاخص در اصل توسط سرپیتر هال، تهیه و تنظیم شده است و از سال 2008 هرساله منتشر می شود، این رتبه‌بندی با هدایت کمیتۀ اجرایی، متشکل از کارشناسان مختلف در زمینه های مختلف انجام می شود، در حالی که کمیتۀ کار نظارت بر تجزیه وتحلیل داده های به هم‌پیوسته را به عهده دارد. به منظور اطمینان از بی طرف بودن روند رتبه بندی و نتایج، دو داور همکار طرف ثالث مطالب را تأیید می‌کنند و پیشنهادهایی را برای بهبود ارائه می‌دهند. این شاخص قادر است قوت ها، ضعف ها و چالش‌های شهرهای جهانی را، در جهانی که به طور مداوم در حال تغییر است نه تنها از طریق رتبه بندی بلکه با تجزیه‌وتحلیل مؤلفه های خاص این رتبه‌بندی درک کند.

rating
به اشتراک گذاری

موسسات جهانی رتبه بندی شهری

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print