| 04 بهمن 1400

آيين نامه استفاده از منابع كتابخانه و مركز اسناد مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

 • استفاده كنندگان از كتابخانه:کاربران كتابخانه شامل دو دسته داخلي و بيروني مي باشند.
 • كاربران داخلي شامل کارکنان مركز مطالعات هستند كه بر اساس قرارداد مستند درون مجموعه مشغول به فعاليت مي باشند.
 • كاربران بيروني شامل پژوهشگران و دانشجويان حوزه مديريت شهري و كاركنان مجموعه شهرداري تهران هستند كه با اهداف پژوهشي و طبق ضوابط مشخص ازخدمات كتابخانه بهره مند مي شوند.

شرايط عضويت

 • كاربران داخلي با ثبت نام و ايجاد حساب امانت در نرم افزار كتابخانه قادر به استفاده از خدمات كتابخانه خواهند بود . اين خدمات شامل امانت مدرك، آموزش كاربري كتابخانه، خدمات مرجع و تامين مدرك مي باشد.
 • امکان عضویت برای كاربران بيروني میسر نمی باشد ولی با ارائه معرفي نامه رسمي دانشگاه يا سازمان مادر بهمراه كارت شناسايي، به صورت محدود قادر به استفاده از خدمات كتابخانه خواهند بود. اين خدمات شامل آموزش، خدمات مرجع و سرويس كپي مقالات و اسناد به صورت محدود مي باشد.

امانت گيرندگان از كتابخانه

 • سرويس امانت منابع تنها براي كاربران داخلی امكان پذير است و ارباب رجوعان بيروني قادر به استفاده از هيچ نوع مدركي در خارج از فضاي كتابخانه نيستند.
 • سرويس امانت به صورت محدود، كتب فارسي، لاتين، CD و گزارش را در بر مي گيرد، امانت گيرندگان ملزم به تكميل فرمهاي امانت جهت انتقال منابع به بيرون كتابخانه هستند.
 • مجلات بدليل ميزان مراجعه بالا و پایان نامه ها بدلیل مسائل حقوقي، تنها درون كتابخانه دسترس پذير هستند.

تعداد و مدت امانت مدارك

 • هر كاربر قادر به امانت همزمان سه مدرك مي باشد. مدارك بايد ظرف مدت يكماه به كتابخانه عودت داده شوند، در صورت عدم رزرو توسط كاربران ديگر، امكان تمديد مجدد مدرك امكانپذير است.
 • تمديد مدرك در انتهاي هر دوره امانت يك ماهه بايد انجام بگيرد و در صورت رزرو كتاب امكان تمديد منتفي است.

تسويه حساب

 • تسويه حساب هر عضو مركز منوط به بازگرداندن تمام مدارك امانتي به مخزن كتابخانه و اخذ تاييديه از كتابخانه مي باشد.

فتوکپی

 • امکان کپی از مدارک به غیر از پایان نامه ها میسر می باشد.
 • حداکثر تعداد صفحات کپی برای کاربران بیرونی 20 صفحه است.