| 04 خرداد 1401
همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی حوزه مدیریت شهری
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با در نظر داشتن علايق مشترك، در راستاي توسعه همكاري‌هاي دو جانبه در زمينه آموزش و تحقيقات و به منظور برقراری ارتباط سازمان‌یافته و بهره‌مندی از دسـتاوردهای عـلمی و تخصص‌های مختلف علمی- تحقیقاتی و امکانات بالقوه و بالفعل طرفین در جهت حل مشكلات و معضلات شهر تهران در زمينه مديريت شهري تمايل دارد تا از طريق امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک، زمينه همكاري را میان سازمان ها، مؤسسات و انجمن‌های علمی فعال در زمینه شهری فراهم نماید.
دانلود تفاهم نامه های منعقد شده