بیاب
جستجو
شاخه
عنوان حوزه متقاضی
سامانه دريافت نظرات شهروندان خلاق و توانمند در حوزه طرح هاي زيباسازي منطقه 16
سامانه بررسی تغییرات شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای سازمان نوسازی
مصالح نوین ترمیم آسفالت و تعمیر سازه های بتنی منطقه 11
لامپ هاي روشنايي و نورپردازي سازمان زیبا سازی
نرم افزار طراحي فضاهاي تعاملي سازمان زیبا سازی
نرم افزار طراحي و اجراي فضاهاي شهري سبز سازمان زیبا سازی
نرم افزار نظارت بر گستره حریم شهر تهران معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار نظارت هوایی با استفاده از سیستم quadcopter معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار حدنگاری و پایش حفظ کاربری زمینهای موجود در حریم شهر تهران معاونت شهرسازی و معماری
تابلو دیجیتالی معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار کنترل ضوابط و مقررات ساختمانی در نقشه های ساختمان( معماری, سازه, برق, مکانیک) معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار Geo Data Bas ازجغرافیای تخلفات ساختمانی تحت Web Gis معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار داده کاوی معاونت شهرسازی و معماری
فناوری مرتبط با صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار ESRI CityEngine برای مدل سازی سه بعدی شهر معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار wind modeling معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار D city model معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار setback definition معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار shadow analysis معاونت شهرسازی و معماری
نرم افزار بازرسي و نظارت پروژه هاي عمراني منطقه 21
نرم افزار مديريت محله مبتني بر سيستم عامل تلفن هاي همراه منطقه 21
سیستم مديريت انرژي در ساختمان شهرداري منطقه 21
تجهيزات ثبت و نگهداري رطوبت خاك در قطعات فضاي سبز منطقه 16
نرم افزار GPS یا ردیاب جهت کنترل خودروهای سنگین منطقه 20
نرم افزار بازديد روزانه عملكرد پيمانكاران فضاي سبز منطقه 16
دستگاه شناخت مسير حركت وتشخيص فعال وغير فعال بودن قنات با قدرت تشخيص در عمق حداقل 10الي 15 متر منطقه 15
تابلوهاي هدايت مسير متغير خبري (بصورت آنلاين و اتصال به شبكه مديريت ترافيكي شهر) منطقه 15
سامانه معبرنما منطقه 15
سامانه مانيتورينگ پروژه ها منطقه 15
سامانه رهگيري تانكرهاي آبرسان وجاروب بزرگراهي ومكانيزه منطقه 15