| 04 آبان 1400
طرح های حمایت از نخبگان وظیفه
رشته تحصیلی مقطع تاریخ پایان نویسنده عنوان طرح
مهندسی عمران ( سازه ) دکتری 88/4/16 کیوان کیانی اندرکنش جرم متحرک و سازه پل تحت بارگذاری زلزله
مهندسی متالورژی(جوشکاری) کارشناسی ارشد 88/5/1 حسین ابراهیم زاده مقاوم سازی سازه های فلزی بلندمرتبه به روش تقویت جوش و طراحی اتصال در کلان شهر تهران
مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد 88/6/1 علی اکبر علمداری سیستم های هوشمند برای مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی در مجتمع های کلان شهر تهران
طراحی صنعتی کارشناسی ارشد 88/9/24 امیر مسعود فریدی زاد بررسی فرم های ارگانیک (اندام وار) و ملهم از طبیعت در طراحی المان های شهری
طراحی محیط زیست کارشناسی ارشد 88/9/25 سعيد مهدلوئي امكان سنجي تحقق اجراي فضاي سبز عمودي در شهر تهران
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست کارشناسی ارشد 88/10/7 ایمان مومنی مدلسازی رشد شهری شهر تهران تا سال 2050 با استفاده از مدل SLEUTH