| 04 خرداد 1401
فراخوان جذب نیروی متخصص در مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

به استحضار می رساند مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در نظر دارد به منظور تكمیل كادر نیروی انسانی خود از میان همكاران ثابت و قراردادی شهرداری تهران دعوت به همكاری نماید. متقاضیان محترم می توانند برابر شرایط مندرج ذکر شده در تصویر ذیل ضمن ثبت اطلاعات درسامانه بازاركار داخلی، درخواست و رزومه كاری خود را به آدرس الكترونیكی bakeri@tehran.ir ارسال نمایند.

بدیهی است پس از بررسی، از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری و تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد.