| 04 خرداد 1401

الف) دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی:

 1. ارائه نامه کتبی (پاکت در بسته) از مرکز آموزشی/ پژوهشی/ تحقیقاتی به عنوان مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند
 2. مراجعه حضوری جهت تحویل فیزیک نامه توسط دانشجو به آدرس صالح اباد شرقی، انتهای 13 آبان، خ. امامزاده، جنب مرکز آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند
 3. تحویل نامه به دبیرخانه سازمان
 4. اخذ شماره ثبت دبیرخانه و ارائه به دفتر حراست سازمان
 5. تکمیل فرم های مربوطه در حراست و در صورت تائید، اخذ مجوز لازم برای انجام خواسته مورد نظر

ب) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

 1. ارائه نامه کتبی (پاکت در بسته) از مرکز آموزشی/ پژوهشی/ تحقیقاتی با عنوان مدیر کل برنامه ریزی و آموزش معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران
 2. مراجعه حضوری دانشجو جهت تحویل فیزیک نامه به آدرس بزرگراه شهید نواب صفوی، ساختمان شهرداری، طبقه یازدهم، شماره تماس:960114510- 96014514- 96014545
 3. تحویل نامه به دبیرخانه معاونت و تکمیل فرم های مربوطه
 4. اخذ شماره ثبت دبیرخانه و مراجعه به سازمان مدیریت پسماند جهت شماره دبیرخانه به دفتر حراست سازمان
 5. در صورت تائید، اخذ مجوز لازم برای انجام خواسته مورد نظر

مدارک مورد نیازی که باید همراه داشته باشند:

 • اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی
 • اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر
 • در صورت داشتن همراه، موارد فوق برای همراه نیز الزامی است.