| 18 آذر 1400
 
محمدحسین بوچانی

  محمدحسین بوچانی

 • دانلود رزومه
 • ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 • سینا دلپسند، مسئول دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی
  22392086-7
 • boochani@tehran.ir - boochani10@yahoo.com
 
یونس کاویانی

  یونس کاویانی

 • مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی
 • 22392080 (داخلی 174)
 • kaviani-y@tehran.ir
سینا دلپسند

  سینا دلپسند

 • دانلود رزومه
 • مسئول دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی
 • 22392086-7
 • delpasand@tehran.ir
سعید شاه‌حسینی

  سعید شاه‌حسینی

 • مديريت مجلات، انتشارات و اسناد پژوهشی
 • 96015420
 • shahhosseini.rpc@gmail.com
 هاشم آرام

  هاشم آرام

 • مدیریت طرح و برنامه
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۹۲)
 • hashem.aram@gmail.com
فرهاد محبتی

  فرهاد محبتی

 • مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی
 • 96015408
 • mohabati@tehran.ir
میلاد اعتمادی فر

  میلاد اعتمادی فر

 • دانلود رزومه
 • مدیریت روابط عمومی
 • 22392080 (داخلی 112)
 • etemadifar@tehran.ir
محمدرضا یوسفی آمره

  محمدرضا یوسفی آمره

 • مسئول و راهبر سامانه پژوهشیار
 • 22392080 (داخلی 183)
 • yousefiamereh@tehran.ir