| 04 بهمن 1400
اظهارنظر مرکز در رابطه با طرح‌ها
عناوین و مشخصات پروژه‌های مطالعاتی برای بهره‌برداری شورای اسلامی شهر تهران
  بررسی رفتار اجتماعی شهروندان پس از وقوع بحران‌ها در شهر تهران با تاکید بر مراجعه شهروندان به پمپ بنزین‌ها پس از رخداد زلزله
  مدیریت: اجتماعی‌و‌فرهنگی
  وضعیت: مرحله عقد قرارداد
  سطح پروژه: کوچک
  ارزیابی مسائل و مشکلات محلات و مناطق شهر تهران از منظر شورایاری‌های مناطق بیست و دوگان
  مدیریت: اجتماعی‌و‌فرهنگی
  وضعیت: مرحله عقد قرارداد
  سطح پروژه: کوچک
  امکان‌سنجی راهکارهای تثبیت جایگاه و شرایط حقوقی شورایاری
  مدیریت: اجتماعی‌و‌فرهنگی
  وضعیت: مرحله عقد قرارداد
  سطح پروژه: کوچک
  طراحی الگوی ساختار كسری بودجه شهرداری تهران
  مدیریت: مدیریتی و مالی
  وضعیت: مرحله عقد قرارداد
  سطح پروژه: متوسط
  تدوین ساز و كارهای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد در شهرداری تهران
  مدیریت: مدیریتی و مالی
  وضعیت: مرحله عقد قرارداد
  سطح پروژه: متوسط
  به روز رسانی مطالعات اپیدمیولوژیک ابتلا به کرونا ویروس و حرکت اپیدمیک آن در مناطق
  مدیریت: فنی وعمران
  وضعیت: مرحله عقد قرارداد
  سطح پروژه: کوچک
  مكان‌یابی میدانگاه پیاده در مناطق 22 گانه در عرصه‌های دارای ظرفیت بالقوه
  مدیریت: معماری‌و شهرسازی
  وضعیت: جاری
  سطح پروژه: متوسط
  برسی و بهبود فرآیند تفریغ بودجه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر تهران و ارائه راهکارهای اجرایی به‌منظور بهبود
  مدیریت: مدیریتی و مالی
  وضعیت: جاری
  سطح پروژه: کوچک
  مطالعات امکان‌سنجی و توجیه فنی و اقتصادی احداث پارکینگ زیرسطحی در زیر میادین، معابر و فضاهای شهری توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
  مدیریت: حمل‌ونقل
  وضعیت: جاری
  سطح پروژه: کوچک
  مطالعه سازوكارهای اخذ عوارض لایحه حفظ و گسترش فضای سبز بر اساس ارزش اكولوژیك
  مدیریت: خدمات شهری
  وضعیت: اتمام یافته
  سطح پروژه: متوسط
  بازنگری ساختار سازمانی دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران
  مدیریت: توسعه شهری و توسعه منابع انسانی
  وضعیت: جاری
  سطح پروژه: کوچک
  مطالعات امکان‌سنجی و توجیه فنی و اقتصادی بازسازی و تبدیل اتوبوس‌های برقی شهری به اتوبوس‎های باتری دار جهت استفاده در خطوط اتوبوس‌رانی شهر تهران
  مدیریت: حمل‌ونقل
  وضعیت: اتمام یافته
  سطح پروژه: کوچک
  بررسی پیامدهای اجتماعی پولی شدن خدمات شهرداری تهران
  مدیریت: اجتماعی و فرهنگی
  وضعیت: جاری
  سطح پروژه: کوچک
  مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی در رابطه با تشکیل سازمان گردشگری
  مدیریت: اجتماعی‌و‌فرهنگی
  وضعیت: جاری
  سطح پروژه: کوچک
  ارزیابی خدمات تاکسی‌های اینترنتی از نگاه شهروندان
  مدیریت: اجتماعی و فرهنگی
  وضعیت: اتمام یافته
  سطح پروژه: کوچک
  مطالعه و تدوین طرح موضوعی سلامت شهروندان شهر تهران
  مدیریت: راهبردی
  وضعیت: مناقصه عمومی
  سطح پروژه: بزرگ
  تبیین شاخص‌های محیط کالبدی محله به‌منظور جلب اعتماد و مشارکت اجتماعی شهروندان (نمونه موردی محله یوسف‌آباد)
  مدیریت: راهبردی
  وضعیت: اتمام یافته
  سطح پروژه: کوچک
  مدیریت بدهی و مطالبات در شهرداری تهران
  مدیریت: راهبردی
  وضعیت: اتمام یافته
  سطح پروژه: متوسط
  تدوین و طراحی شاخص‌ شفافیت در شهرداری تهران
  مدیریت: راهبردی
  وضعیت: اتمام یافته
  سطح پروژه: متوسط