| 06 آذر 1400

با توجه به شرایط خاص کنونی کشور و محدودیت‌های ارتباطی شدید محققان و پژوهشگران و در راستای دسترسی آسان به گزارش‌ها، کتاب‌ها، و پروژه‌های مطالعاتی شهر تهران و همچنین در راستای تحقق رویکرد «تهران؛ شهری برای همه» مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ضمن انتشار ۱۶۶۰ گزارش مطالعاتی در سامانه شفافیت شهرداری تهران به آدرس shafaf.tehran.ir، یکصد کتاب‌ تخصصی ذیل را به صورت رایگان تقدیم به محققان و پژوهشگران حوزه مدیریت شهری می‌نماید.

 

دانلود کتاب های منتخب