| 04 خرداد 1401
درباره کمیته

اهم کارگروه های تخصصی

  • ایمنی ترافیک
  • کاهش آلایندگی
  • مدیریت‌سیستم‌های حمل‌ونقل

وظایف اختصاصی کمیته

  • بررسی طرح‌ها و فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک
  • بررسی طرح‌ها و فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با ارزیابی تأثیرات حمل‌ونقلی پروژه‌ها
اعضای کمیته