| 04 خرداد 1401
حمایت از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد

در راستاي منشور علمي و نظام نامه پژوهشي شهرداري تهران و اجراي دستورالعمل "حمايت از انجام پايان نامه هاي دانشجويي در شهرداري تهران"، اين مركز با اهداف ذيل از پايان نامه هاي دانشجويي حمايت مي نمايد:

  • تحقق اهداف منشور علمي و نظام نامه پژوهشي شهرداري تهران
  • تشويق دانشجويان و دانشگاهيان به امر پژوهش و تحقيق در حیطه شهر
  • توسعه و ترويج دانش مديريت شهري در بين مجامع  علمي و پژوهشي

به منظور وارد شدن به سیستم پژوهشیار و بارگزاری مستندات مورد نیاز «سامانه پژوهش یار» را کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم های مرتبط به صفحه «فرم ها و دستورالعمل ها» مراجعه فرمایید.

 

جهت آگاهی از وضعیت حمایت از رساله ها و پایان نامه ها با شماره 96015431 تماس حاصل فرمایید.

برخی از موضوعات پیشنهادی در حوزه های مختلف در زیر آورده شده است. در صورت انتخاب موضوع از موارد پیشنهادی قبل از نگارش پروپوزال از مدیریت پژوهشی مربوطه با مراجعه مستقیم استعلام نمایید.

 

روند حمایت