بیاب
محصولات فروشگاه

برای دانلود فهرست کامل تمامی کتابهای فروشگاه کلیک کنید:

موضوعات
فهرست محصولات فروشگاه

0029 اصول مدیریت در شرایط اضطراری - مسائل و مباحث ویژه مخاطرات و راهبردهای کاهش خطر
0029 اصول مدیریت در شرایط اضطراری - مسائل و مباحث ویژه مخاطرات و راهبردهای کاهش خطر
پدیدآور: مایکل جی.فاگل - مترجم: سید علی بدری
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 330,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
دوره های آموزشی شهرداری ها و سازمان های وابسته - جلد دوم - دوره های عمومی
دوره های آموزشی شهرداری ها و سازمان های وابسته - جلد دوم - دوره های عمومی
پدیدآور: معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 185,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1391
دوره های آموزشی شهرداری ها و سازمان های وابسته - جلد اول - دوره های تخصصی
دوره های آموزشی شهرداری ها و سازمان های وابسته - جلد اول - دوره های تخصصی
پدیدآور: معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 175,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1391
نظام آموزش کارکنان شهرداری ها و سازمان های تابعه
نظام آموزش کارکنان شهرداری ها و سازمان های تابعه
پدیدآور: معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 45,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1392
طراحی و کاربرد عناصر مبلمان شهری (کیوسک ها ، سرپناه ها ، ایستگاه ها و ...)
طراحی و کاربرد عناصر مبلمان شهری (کیوسک ها ، سرپناه ها ، ایستگاه ها و ...)
پدیدآور: سید رضا حسینی لاهیجی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 60,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1391
اموال در شهرداری
اموال در شهرداری
پدیدآور: عبد الرضا عباس زاده ، شهاب عباس زاده
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 55,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1390
مدیریت حمل و نقل شهری
مدیریت حمل و نقل شهری
پدیدآور: علی نادران ، عبدالاحد چوپانی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 33,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1390
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری
پدیدآور: سید مناف هاشمی ، مهدی یحیی پور
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 50,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1390
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری
پدیدآور: سید مناف هاشمی ، مهدی یحیی پور
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 50,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1390
دستورالعمل های اجرایی نظام آموزش کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور
دستورالعمل های اجرایی نظام آموزش کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور
پدیدآور: محمد جوربنیان ، جواد نیکنام
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 50,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: *
مروری بر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری
مروری بر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری
پدیدآور: حمید یاری
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 75,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1390
حسابرسی در شهرداری ها
حسابرسی در شهرداری ها
پدیدآور: عبد الرضا عباس زاده ، جواد رضایی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 60,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1390
حسابرسی در شهرداری ها
حسابرسی در شهرداری ها
پدیدآور: عبد الرضا عباس زاده ، جواد رضایی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 60,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1390
قوانین قضایی مرتبط با شهرداری ها
قوانین قضایی مرتبط با شهرداری ها
پدیدآور: عثمان رحیمی ، غلامرضا غفاری
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 85,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1391
راهنمای تدوین برنامه های استراتژیک برای شهرها
راهنمای تدوین برنامه های استراتژیک برای شهرها
پدیدآور: معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 90,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1391
برنامه ریزی عملیاتی شهرداری ها با رویکرد راهبردی
برنامه ریزی عملیاتی شهرداری ها با رویکرد راهبردی
پدیدآور: یوسف اشرفی ، مهدی رجبی ، داود رضا عرب
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 80,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1389
نیاز سنجی آموزشی شهرداری ها در بخش بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی
نیاز سنجی آموزشی شهرداری ها در بخش بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی
پدیدآور: حسین رجب صلاحی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 80,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1389
روابط عمومی و مدیریت شهری
روابط عمومی و مدیریت شهری
پدیدآور: احمد یحیایی ایله ای ، مهران کفاش
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 60,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1391
انواع عوارض و نحوه محاسبه آن ها در شهرداری ها
انواع عوارض و نحوه محاسبه آن ها در شهرداری ها
پدیدآور: عبد الرضا عباس زاده
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 100,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1390
بودجه شهرداری و مدیریت بودجه در شهرداری های ایران
بودجه شهرداری  و مدیریت بودجه در شهرداری های ایران
پدیدآور: پورهنگ بهرامی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 200,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1388
دلنوشته های یک شهردار از سالهای دور
دلنوشته های یک شهردار از سالهای دور
پدیدآور: محمود شریف همایون - به کوشش: عباس جلالی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 100,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1394
شهرهای هوشمند - جهانی شدن شبکه های نوآوری
شهرهای هوشمند - جهانی شدن شبکه های نوآوری
پدیدآور: علیرضا پاک فطرت ، محمد علی علویان مهر
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 110,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1395
فرهنگ شهری - واژگان شهر و منطقه
فرهنگ شهری - واژگان شهر و منطقه
پدیدآور: کیومرث ایراندوست
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 400,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1393
استانداردهای آموزشی مشاغل سازمان های وابسته به شهرداری ها - جلد دوم - سازمان مدیریت پسماند ، سازمان خدمات موتوری ، سازمان پارک ها و فضای سبز ، سازمان میادین میوه و تره بار ، سازمان آرامستان
استانداردهای آموزشی مشاغل سازمان های وابسته به شهرداری ها - جلد دوم - سازمان مدیریت پسماند ، سازمان خدمات موتوری ، سازمان پارک ها و فضای سبز ، سازمان میادین میوه و تره بار ، سازمان آرامستان
پدیدآور: معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 330,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1391
استانداردهای آموزشی مشاغل سازمان های وابسته به شهرداری ها - جلد اول - سازمان حمل و نقل همگانی ، سازمان حمل و نقل و ترافیک ، سازمان پایانه های مسافربری ، سازمان قطار شهری ، سازمان اتوبوس رانی ، سازمان تاکسی رانی
استانداردهای آموزشی مشاغل سازمان های وابسته به شهرداری ها - جلد اول - سازمان حمل و نقل همگانی ، سازمان حمل و نقل و ترافیک ، سازمان پایانه های مسافربری ، سازمان قطار شهری ، سازمان اتوبوس رانی ، سازمان تاکسی رانی
پدیدآور: معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
قیمت: 310,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1391
فقه مدیریت شهری - (6 جلدی) - مباحث مقدماتی - مدیریت عمومی - مدیریت شهری - عمران و شهرسازی حمل و نقل وترافیک - خدمات شهری - فرهنگی اجتماعی
فقه مدیریت شهری -  (6 جلدی) - مباحث مقدماتی - مدیریت عمومی - مدیریت شهری - عمران و شهرسازی حمل و نقل وترافیک - خدمات شهری - فرهنگی اجتماعی
پدیدآور: مصطفی دری ، علی شریفی ، مسعود بندار و ....
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 1,005,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
دستورالعمل های شهری - (9 جلدی) - مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های کنترل کیفیت محصولات کشاورزی عرضه شده در میادین میوه و تره بار شهر تهران - آیین نامه مدیریت ایمنی بازار تهران - آیین نامه مقابله با دستفروشی و دوره گردی در شهر تهران - پیش نویس ضوبط و دستور العمل های احداث پارکینگ های اختصاصی شهر تهران با اولویت پارکینگ های مکانیزه - دستورالعمل ممیزی ایمنی بازار تهران برگرفته از طرح تدوین راهبردهای ارتقا ایمنی بازار تهران - دستورالعمل ساماندهی و توسعه میادین میوه و تره بار شهر تهران - راهنمای عمومی انتخاب روش مناسب پایداری سازی شیروانی های خاکی - دستورالعمل نحوه احیای ارزش های زیبایی شناسنامه ی پروژه های عمرانی موجود در شهر تهران - دستورالعمل اجرایی مکان یابی سازه های زباله گیر در کانال های درجه 3 و 4
دستورالعمل های شهری -  (9 جلدی) - مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های کنترل کیفیت محصولات کشاورزی عرضه شده در میادین میوه و تره بار شهر تهران - آیین نامه مدیریت ایمنی بازار تهران - آیین نامه مقابله با دستفروشی و دوره گردی در شهر تهران - پیش نویس ضوبط و دستور العمل های احداث پارکینگ های اختصاصی شهر تهران با اولویت پارکینگ های مکانیزه - دستورالعمل ممیزی ایمنی بازار تهران برگرفته از طرح تدوین راهبردهای ارتقا ایمنی بازار تهران - دستورالعمل ساماندهی و توسعه میادین میوه و تره بار شهر تهران - راهنمای عمومی انتخاب روش مناسب پایداری سازی شیروانی های خاکی - دستورالعمل نحوه احیای ارزش های زیبایی شناسنامه ی پروژه های عمرانی موجود در شهر تهران - دستورالعمل اجرایی مکان یابی سازه های زباله گیر در کانال های درجه 3 و 4
پدیدآور: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 288,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
دستورالعمل طراحی و بهره برداری تأسیسات کنترل رواناب ( 6 جلدی)- دستورالعمل طراحی و بهره برداری تأسیسات آشغال گیر و رسوب گیر شهری - دستورالعمل طراحی و بهره برداری حوضچه تعدیل سیلاب شهری - دستورالعمل طراحی و بهره برداری تأسیسات کنترل جریان واریزه ای - دستورالعمل طراحی و بهره برداری حوضچه رسوب گیر برون شهری - دستورالعمل طراحی کانال ها و تونل های انتقال رواناب و سازه های وابسته -دستورالعمل بهره برداری تأسیسات شبکه اصلی آب های سطحی شهر تهران
دستورالعمل طراحی و بهره برداری تأسیسات کنترل رواناب ( 6 جلدی)- دستورالعمل طراحی و بهره برداری تأسیسات آشغال گیر و رسوب گیر شهری -  دستورالعمل طراحی و بهره برداری حوضچه تعدیل سیلاب شهری - دستورالعمل طراحی و بهره برداری تأسیسات کنترل جریان واریزه ای - دستورالعمل طراحی و بهره برداری حوضچه رسوب گیر برون شهری - دستورالعمل طراحی کانال ها و تونل های انتقال رواناب و سازه های وابسته -دستورالعمل بهره برداری تأسیسات شبکه اصلی آب های سطحی شهر تهران
پدیدآور: شرکت طرح نواندیشان
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 451,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
دستورالعمل تونل های شهری - دوره 4 جلدی - پایش تونل های شهر تهران در زمان ساخت - پایش تونل های شهر تهران در زمان بهره برداری - مدیریت ریسک تونل های ترافیکی(ماشین رو) شهر تهران (متن دستورالعمل، راهنما و اسناد ضمیمه) - مدیریت ریسک تونلهای ترافیکی(ماشین رو) شهر تهران (مورد مطالعاتی تونل کردستان)
دستورالعمل تونل های شهری - دوره 4 جلدی - پایش تونل های شهر تهران در زمان ساخت - پایش تونل های شهر تهران در زمان بهره برداری - مدیریت ریسک تونل های ترافیکی(ماشین رو) شهر تهران (متن دستورالعمل، راهنما و اسناد ضمیمه) - مدیریت ریسک تونلهای ترافیکی(ماشین رو) شهر تهران (مورد مطالعاتی تونل کردستان)
پدیدآور: شرکت مهندسین مشاور سیویار
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 130,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
قدرت شهرها در روابط بین الملل
قدرت شهرها در روابط بین الملل
پدیدآور: سیمون کورتیس - مترجم: رحمن قهرمان پور
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 150,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
قدرت شهرها در روابط بین الملل
قدرت شهرها در روابط بین الملل
پدیدآور: سیمون کورتیس - مترجم: رحمن قهرمان پور
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 150,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
درآمدی بر مدل های عملکردی شهری
درآمدی بر مدل های عملکردی شهری
پدیدآور: دیوید فوت - مترجم: کرامت الله زیاری
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 140,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
سند راهبردی اراضی عباس آباد به انضمام مطالعات پایه
سند راهبردی اراضی عباس آباد به انضمام مطالعات پایه
پدیدآور: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 60,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
سند راهبردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
سند راهبردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
پدیدآور: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 80,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی منطقه 12 شهر تهران
توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی منطقه 12 شهر تهران
پدیدآور: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 50,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
رتبه بندی شهرهای جهان و جایگاه کلان شهر تهران جلد سوم
رتبه بندی شهرهای جهان و جایگاه کلان شهر تهران جلد سوم
پدیدآور: فرخ فرخ نیا ، یونس رشیدی
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 100,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
رتبه بندی شهرهای جهان و جایگاه کلان شهر تهران جلد دوم
رتبه بندی شهرهای جهان و جایگاه کلان شهر تهران جلد دوم
پدیدآور: فرخ فرخ نیا ، یونس رشیدی
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 100,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
رتبه بندی شهرهای جهان و جایگاه کلان شهر تهران جلد اول
رتبه بندی شهرهای جهان و جایگاه کلان شهر تهران جلد اول
پدیدآور: فرخ فرخ نیا ، یونس رشیدی
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 100,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
بازار در شهر اسلامی - طراحی ، فرهنگ و تاریخ
بازار در شهر اسلامی - طراحی ، فرهنگ و تاریخ
پدیدآور: محمد قاری پور - مترجم : خیزران اسماعیل زاده
ناشر: نقش مانا ( با همکاری معمار نت )
قیمت: 360000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1396
این تفکر طراحی خدمات است
این تفکر طراحی خدمات است
پدیدآور: مارک استیکدورن ، یاکوب اشنایدر - ترجمه : حمیدرضا حاج حسینی ، سعید رحیمی نژاد
ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
قیمت: 500,000 ریال
وضعیت: ناموجود
سال چاپ: 1393
حکمرانی مبتنی بر پایداری (با تأکید بر حفاظت محیطی)
حکمرانی مبتنی بر پایداری (با تأکید بر حفاظت محیطی)
پدیدآور: شمس السادات زاهدی ، حبیب ابراهیم پور
ناشر: سمت
قیمت: 35,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1391
مدیریت و حکمروایی شهری
مدیریت و حکمروایی شهری
پدیدآور: ناصر برک پور ، ایرج اسدی
ناشر: دانشگاه هنر
قیمت: 50,000 ریال
وضعیت: ناموجود
سال چاپ: 1390
سیاست گذاری در آموزش عالی با رویکرد حکمرانی (خوب)
سیاست گذاری در آموزش عالی با رویکرد حکمرانی (خوب)
پدیدآور: حسین احمدی رضائی ، فائزه سادات ملکی
ناشر: مشکوة دانش
قیمت: 150,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1394
نوسازی شهر لندن -حکمرانی، پایداری و اجتماع‌محوری در یک شهر جهانی
نوسازی شهر لندن -حکمرانی، پایداری و اجتماع‌محوری در یک شهر جهانی
پدیدآور: راب ایمری ، لورتا لیز ، مایک راکو - ترجمه : مجتبی رفعیان
ناشر: دانشگاه تهران
قیمت: 120,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1390
استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری (انجمن شهرسازی آمریکا) - دوره 6 جلدی (تهیه طرح و انواع طرح ها - مدیریت زیست محیطی - ساختارها - مکان ها و مکان سازی - روشهای تحلیل - روش های تحقیق پذیری)
استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری (انجمن شهرسازی آمریکا) - دوره 6 جلدی (تهیه طرح و انواع طرح ها - مدیریت زیست محیطی - ساختارها - مکان ها و مکان سازی - روشهای تحلیل - روش های تحقیق پذیری)
پدیدآور: انجمن شهرسازی آمریکا - جامعه مهندسین مشاور ایران شورای گروه شهرسازی ، کمیته پژهش توسعه شهری
ناشر: آذرخش
قیمت: 500,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1391
مورد پژوهی سازمانی ( روش پژوهشی برای تبیین آموزه های علمی از تجربه کاوی)
مورد پژوهی سازمانی ( روش پژوهشی برای تبیین آموزه های علمی از تجربه کاوی)
پدیدآور: غلامرضا خاکی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
قیمت: 46,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1388
مهندسی نوآوری - طراحی مسیر ایجاد ایده تا تجاری سازی محصول
مهندسی نوآوری - طراحی مسیر ایجاد ایده تا تجاری سازی محصول
پدیدآور: امیر علی سیف الدین
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 160,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1395
مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری
مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری
پدیدآور: صالح شریف طهرانی
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 280,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1395
ترازیابی خدمات و تسهیلات پارک های منتخب علم و فناوری در جهان
ترازیابی خدمات و تسهیلات پارک های منتخب علم و فناوری در جهان
پدیدآور: امیر علی سیف الدین ، مهدی حمیدی ، مهدی مهاجر
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 65,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1395
طرح توجیهی تأسیس و برنامه پارک فناوری شهر و ایجاد قطب های فناوری تخصصی در مناطق
طرح توجیهی تأسیس و برنامه پارک فناوری شهر و ایجاد قطب های فناوری تخصصی در مناطق
پدیدآور: امیر علی سیف الدین ، حدیث موسوی ، علیرضا اصلانی ، حمید رضا دارستانی فراهانی
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
قیمت: 70,000 ریال
وضعیت: موجود
سال چاپ: 1395