| 06 اردیبهشت 1398
تغییر فرآیند حمایت از پایان نامه های دانشجویی
print
تغییر فرآیند حمایت از پایان نامه های دانشجویی

تغییر فرآیند حمایت از پایان نامه های دانشجویی

سعید شاه حسینی مدیر ترویج دانش و امور بین الملل مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از تغییر فرایند حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی خبر داد.

سعید شاه حسینی مدیر ترویج دانش و امور بین الملل مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اعلام تغییر فرایند حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی افزود:

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به جهت افزایش تعاملات و تسهیل ارتباطات اثربخش در بهره گیری از توانمندی و ظرفیت های جامعه دانشگاهی در تامین نیازهای مطالعاتی، مسیر ارتباطی دائمی و بر مبنای وب را به جهت حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی پیش بینی نموده است، بدین صورت که دانشجویان گرامی می‌توانند از طریق سامانه پژوهش یار و به صورت 24 ساعته مستندات درخواستی را بارگذاری نموده و فرآیند ارزیابی از طریق همان سامانه پیگیری نمایند . این سامانه علاوه بر صرفه جویی در وقت دانشجویان محترم پاسخگویی و پیگیری را در مرکز مطالعات تسهیل نموده است. مرکز مطالعات از ارائه بازخورد از سوی دانشجویان محترم از طریق ایمیل shahhosseini.rpc@gmail.com استقبال می نماید.

اخبار
| print

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.