| 06 اردیبهشت 1398
فراخوان خدمات راهبری بخش عربی پرتال مرکز (تمام شد)
print
فراخوان خدمات راهبری بخش عربی پرتال مرکز (تمام شد)

فراخوان خدمات راهبری بخش عربی پرتال مرکز (تمام شد)

مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل به جهت ارتقای بخش عربی پرتال خود تصمیم دارد راهبری این بخش از پرتال را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. ذیلا می توانید فایل شرح خدمات را دانلود نمایید. متقاضیان حداکثر تا تاریخ 28 مهرماه 1395 درخواست های کتبی خود را به همراه رزومه و پیشنهاد قیمت به مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل واقع در طبقه اول ساختمان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ارسال نمایند.

دانلود فایل شرح خدمات

اخبار
| print

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.