| 15 تیر 1399

تشکیل نخستین جلسه کمیته راهبری مرکز اسناد شهرداری تهران/ ایجاد حافظه شهری با راه اندازی مرکز اسناد شهرداری تهران

1399/3/25 | 11:20 | 74 | 0
تشکیل نخستین جلسه کمیته راهبری مرکز اسناد شهرداری تهران/ ایجاد حافظه شهری با راه اندازی مرکز اسناد شهرداری تهران

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از تشکیل نخستین جلسه کمیته راهبری مرکز اسناد شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمد حسین بوچانی با بیان این مطلب افزود: هدف از ایجاد مرکز اسناد شهرداری تهران گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به اسناد شهر و شهرداری پایتخت است.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان اینکه، سوابق و مستندات براي مديريت كارآمد سازمان‌ها، بويژه در حمايت از حقوق و مسئوليت‌هاي افراد و عملكرد مطلوب در بهره‌گيري از درس آموخته‌هاي گذشته و پرهيز از تکرار خطاهای ممکن ضروري است، تاکید کرد: اسناد آرشيوي در برگيرنده زير مجموعه‌اي از اسناد، مستندنگاري فعاليت‌ها، دانش و تجربيات موجود در سازمان است كه براي حفظ دائمي انتخاب شده‌اند. مجموعه‌اي كه علاوه بر موضوع مورد اشاره مي‌تواند به دليل حفظ و دسترسی عمومی به میراث معنوی و فکری سازمان از بعد مدیریت دانش در شهرداری تهران نيز اهميت مي‌يابد.

محمد حسین بوچانی، با بیان اینکه حفظ هویت شهری با شناسایی، گردآوری، طبقه‌بندی و نمایش اسناد جز ماموریت های شهرداری تهران محسوب می شود، یادآور شد: مرکز اسناد با ایجاد حافظه مدیریت شهری، سرعت در بررسی و مطالعه تجربه‌ها و تقویت مدیریت دانش در شهرداری را تقویت می کند.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در پایان تاکید کرد: مدیریت و تسهیل مبادله اطلاعات و فعالیت مرتبط با مستندسازی و همچنین ارائه خدمات به صورت مستمر، كارآمد و پاسخگویی به بخش‌هاي مختلف سازمان، علاقمندان و محققين می تواند بستر مناسبی را برای تصمیم سازی درون سازمانی و مطالعات تهران شناسی در خارج از شهرداری فراهم آورد.

 

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print