| 18 آذر 1398

شکل گیری نظام ملی نوآوری در حوزه شهری ضروری است

1398/9/5 | 17:47 | 46 | 0
 شکل گیری نظام ملی نوآوری در حوزه شهری ضروری است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اعتقاد دارد شکل گیری نظام ملی نوآوری در حوزه شهری ضرورت دارد چرا که این رویکرد می تواند سرعت اشاعه نوآوری را افزایش داده و ساز و کار کاربردی آن را ساختار مند کند.

به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره جایزه تهران، محمد سالاری با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه در شرایط کنونی  رشد سریع شهرنشینی باعث شده تا روند توسعه از برنامه ریزی شهری پیشی بگیرد، افزود: بر همین اساس مدیریت شهری در مسیر تحولات سریع جهانی و پیچیدگی های مسائل شهری، ناگذیر به اتخاذ رویکردهای نوین و بهره گیری از دانش نخبگان و مشارکت گسترده شهروندان جهت دستیابی به شهرهای زیست پذیر و ارتقای کیفی زندگی است.

 

وی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های پیشرفت جوامع شهری یزان رشد و اشاعه نوآوری هاست، ادامه داد: نوآوری  به مثابه منبعی برای رشد پایدار است.

 

به اعتقاد رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، نوآوری به طور کلی به فرآیندی اشاره دارد که طی آن افکار و روش های نوین خلق شده و یا توسعه می یابند که از دو دیدگاه اصلی ارتباط نزدیک با تغییر تکنولوژی و فعالیت های پژوهش و توسعه و همچنین مباحث ارزیابی سرچشمه می گیرد.

 

وی با بیان اینکه پژوهش می تواند بینش پذیرندگان نوآوری را مثبت کرده تا نوآوری با سرعت بیشتری به جامعه حرفه ای منتقل شود، یادآور شد: از جمله دستاوردهای دیگر پژوهش کاهش فاصله زمانی اشاعه نوآوری است که منجر به حرکت جامعه شهری به سمت توسعه پایدار خواهد شد.

 

 سالاری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با توجه به تبیین جایگاه پژوهش در حوزه نوآوری مدیریت شهری، چالش ها و مشکلات خرد و کلان در پایتخت کشور را بتوان طی سال های آینده با تکیه بر جدیت های لحاظ شده در این گونه پژوهش ها برطرف کرد، گفت: خلاقیت و نوآوری برای رقابت پذیری ضروری خواهد بود.

 

وی یادآور شد: شکل گیری نظام ملی نوآوری در حوزه شهری می تواند سرعت اشاعه نوآوری را افزایش داده و سازو کار کاربردی آن را ساختار مند کند.

 

این عضو شورای شهر تهران مولفه های مرتبط با نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری را شامل شرایط بازار، زیر ساخت های ICT، قوانین و مقررات، سرمایه گذاری دولتی، منابع انسانی، نظام آموزش و پرورش و نظام علمی و پژوهشی دانست و تاکید کرد: از آنجایی که نوآوری در هر سطحی می تواند محقق شود اما بومی سازی آن در سطوح مختلف همواره نیازمند پژوهش های علمی و کاربردی است

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print