| 26 شهریور 1398

تخمین ضرایب انتشار ترافیکی آلاینده‌های گازی هوا به روش مطالعه تونل‌های شهری

1397/9/24 | 09:16 | 454 | 0
تخمین ضرایب انتشار ترافیکی آلاینده‌های گازی هوا به روش مطالعه تونل‌های شهری

در این تحقیق پس از بحث پیرامون جنبه‌های کلی مطالعات آلودگی هوا از طریق تونل‌های شهری، مطالعه موردی جامع پیرامون تخمین ضرایب انتشار ترافیکی و ارزیابی کیفیت هوا برای دو تونل بسیار پر‌‌تردد منطقه شهری تهران انجام شده است. دو مطالعه در تونل رسالت و تونل نیایش به ترتیب از 06/07/1395 تا 12/07/1395 و از 17/07/95 تا 26/07/1395 انجام شد. به‌طورکلی گروه‌های مختلف خودروها از‌جمله موتورسیکلت‌ها در تونل رسالت تردد می‌کنند و این در حالی‌ است که تونل نیایش و همچنین تونل رسالت فقط ویژة تردد خودروهای سبک هستند. در طول دوره مطالعه ما در تونل نیایش، تردد هیچ نوع خودرویی به‌جز خودروهای سبک مشاهده نشد. غلظت آلاینده‌ها، سرعت هوای درون تونل، دما، رطوبت نسبی، شمار خودروهای مورد تردد، سرعت ترافیک و تغییرات سرعت ترافیک در‌ طول بازه‌های زمانی مختلف ثبت و ضرایب انتشار متناسب محاسبه شدند. از روش استفاده از سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری سطح غلظت آلاینده‌ها استفاده شد. سرعت هوا در تونل رسالت بسته به ساعات مختلف روز تغییرات چشمگیری داشت و در بازه ms-1 9-1 قرار داشت؛ اما در تونل نیایش در بازه‌ای کنترل شده و کمتر از ms-1 5/4 بود. بیشترین مقادیر CO به ترتیب 67 و ppm 50 در تونل‌های رسالت و نیایش به دست آمد. ضرایب انتشار CO در تونل رسالت و نیایش به ترتیب 70/2±59/6 و g km-1veh-1 45/2±95/5 محاسبه شد. این مقادیر تطابق خوبی با مقادیر به‌دست‌آمده در سایر مطالعات تونل‌های شهری داشتند. ضرایب انتشار SO2 در تونل رسالت و نیایش به ترتیب E-01 (84/0±42/1) و E-01 g km-1veh-1 (88/0±82/1) محاسبه شد که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالاتر از مقادیر به‌دست‌آمده در سایر کشور‌ها هستند و به‌احتمال بسیار به دلیل میزان بالای ترکیب گوگرد در بنزین‌های مصرفیِ ایران است. ضرایب انتشار NO2 در تونل رسالت و نیایش به ترتیب E-03 (88/4±80/6) و E-03 g km-1veh-1 (50/3±85/4) محاسبه شد که نشان‌دهنده کمتر بودن انتشار این آلاینده از مقادیر به‌دست‌آمده در سایر تحقیقات است. همچنین چند مدل شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور استفاده در کنار سنسورهای CO تونل‌ها به‌عنوان ابزاری مقرون‌به‌صرفه جهت شبیه‌سازی پر دقت غلظت CO در تونل توسعه داده شد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print