| 26 شهریور 1398

مطالعه فرهنگي و اجتماعي پايانه‌هاي مسافربري تهران؛ چالش‌ها و راهکارها

1397/9/21 | 11:06 | 529 | 0
مطالعه فرهنگي و اجتماعي پايانه‌هاي مسافربري تهران؛ چالش‌ها و راهکارها

امروزه نمي‌توان نسبت‌به ابعاد اجتماعي و فرهنگي فضاهاي عمومي شهري بي‌تفاوت بود. پايانه‌هاي چهارگانه شهر تهران، به‌عنوان شلوغ‌ترين فضاهاي عمومي شهري، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. پتانسيل‌هاي موجود در پايانه ازقبيل ازدحام، تنوع قومي و فرهنگي، گردش مالي بالا و دلايل ديگر، دست‌به‌دست يکديگر داده تا بخشي از افراد و گروه‌هاي آسيب‌ديده و درعينِ‌حال آسيب‌زا، جذب محيط پايانه و اطراف آن شوند. محيط پايانه به‌دليل تنوع خدمات و تجمع مديريت‌هاي مختلفي که در آن وجود دارد، بيش‌از هر فضاي عمومي ديگر نيازمند رويکرد يکپارچه در مديريت و اداره امور است. چيزي که عدم توجه به آن، خود را در قالب مسائل و مشکلات اجتماعي نشان مي‌دهد.

اين پژوهش به‌دليل چند‌رکني‌بودن مديريت پايانه و عوامل مختلف و اثرگذار بر واقعيت‌هاي آن روش، ترکيبي را در فهم مسائل و مشکلات پايانه در پيش گرفته است. ترکيب روش‌هاي کيفي و کمّي در اين پژوهش، فهم نسبتاً عميقي را از مسائل متعدد و متنوع پايانه فراهم کرده است. در روش کيفي با انجام مصاحبه‌هاي عميق با عوامل مختلف پايانه ازقبيل مسافران، رانندگان، کارکنان، مديران، غرفه‌ها، خدمات، افراد آسيب‌ديده و شهروندان هم‌جوار پايانه‌ها، بخش مهمّي از مسائل و مشکلات پايانه‌ها استخراج شده است. سپس در مرحله کمّي بااستفاده‌از پيمايش ميزان و گستره ‌آسيب‌ها در جوامع آماري مسافران، رانندگان، شهروندان هم‌جوار و مديران، مسائل و مشکلات پايانه موردِسنجش قرار گرفته است.

يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد که علي‌رغم تلاش بسيار زياد مديريت پايانه‌ها، همچنان پايانه يکي از مهم‌ترين مقاصد گروه‌هاي خاص به‌شمار مي‌آيد. علاوه‌براين حل مسائل پايانه نيازمند توجه به عوامل مختلف درگير در پايانه است. يافته‌ها نشان می‌دهد پايانه بيهقي به‌نسبت ديگر پايانه‌ها در وضعيت مناسبي قرار دارد. همچنين پايانه غرب در بدترين وضعيت از حيث عوامل اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد. اين پژوهش درجهت ارائه کاربست و دستورالعمل‌هاي اجرايي، سه بسته مداخله‌اي را پيشنهاد مي‌دهد: يکي مداخلات تقنيني که حل مسائل را در اصلاح قوانين و مقررات مي‌داند، و ديگري مداخلات سياستي که اين مداخلات لزوم تغيير رويکرد‌ها را در ميان مديريت پايانه‌ها ضروري مي‌داند. بسته سوم، مداخلات اجرايي است که درجهت تحقق سياست‌هاي پيشنهادي ارائه شده است. از مهم‌ترين سياست‌هاي پيشنهادي، دوري از رويکرد جزيره‌اي در مديريت پايانه، اتخاذ رويکرد انسان‌محوري به‌جاي خودرومحوري، هويت‌‌بخشي به معماري پايانه، و پرهيز از رويکرد مسافرمحوري مي‌باشد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print