| 23 مهر 1398

تحلیل و بررسی اسناد و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران ناظر بر شهر و شهرداری

1397/9/21 | 09:54 | 526 | 0
تحلیل و بررسی اسناد و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران ناظر بر شهر و شهرداری

در دهه‌های گذشته برنامه‌های متعددی برای شهر و شهرداری تهران پیشنهاد شده و گاهی به تصویب رسیده است؛ اما یکی از نقدهای وارد به این برنامه‌ها، عدم تطابق آن‌ها با یکدیگر از یکسو و عدم هماهنگی آن با اسناد بالادست بوده است. این ناهماهنگی در نتایج برنامه‌ها و بازخورد اجرای آن‌ها و گاهی خنثی کردن اثر برنامه‌ها نیز مشاهده می‌شود. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر شناسایی موضوع «شهر» و «شهرداری» در اسناد و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران است و متناسب با آن به این سؤال اصلی می‌پردازد که: «سیاست‌های کلان، نهاد اداره‌کننده شهر را به چه نحو و در چه حوزه‌ها و بخش‌هایی مخاطب قرار می‌دهند؟». روش پژوهش در این تحقیق تحلیل محتوای کیفی است و برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. قلمرو پژوهش نیز متناسب با هدف آن مجموعه اسناد کلان نظام جمهوری اسلامی ایران شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز 1404 کشور، سیاست‌های کلان ابلاغی نظام جمهوری اسلامی و رهنمودهای رهبری انقلاب اسلامی است. در این چارچوب سیاست‌ها و بندهای سیاستی مرتبط با موضوع شهر و سازمان شهرداری شناسایی و کدگذاری شده و سپس در قالب مجموعه‌ای از مقولات و مفاهیم دسته‌بندی شدند. سپس مفاهیم استخراج‌شده بر مأموریت‌ها و ساختارهای مصوب مدیریت شهری تهران تطبیق داده‌شده و درنهایت مجموعه مفاهیم سیاستی ناظر در دو سطح کلیت نظام مدیریت شهری و ناظر بر هریک از مأموریت‌ها و بخش‌های ساختاری شهرداری تهران ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اسناد کلان نظام جمهوری اسلامی ایران به‌طورکلی در 24 موضوع یا مقوله‌ متفاوت، «شهر» را در مدنظر قرار داده‌اند. همچنین با محاسبه‌ فراوانیِ بندهای سیاستیِ تشکیل‌دهندة هر یک از مقولات، مشخص شد مقوله‌ فرهنگ با 43 مورد، دارای بیش‌ترین بندهای سیاستی مرتبط است. همچنین بر اساس تحلیل صورت گرفته، مشخص شد فراوانی سیاست‌های متناظر با «معاونت امور اجتماعی و فرهنگی» با 142 مورد، بیش از دیگر معاونت‌های شهرداری است و از این لحاظ موردتوجه بیشتر اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان بوده و از اولویت بیشتری برخوردار است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print