| 23 مهر 1398

مقدمه‌ای بر مسئلۀ دست‌فروشی در شهر تهران، چالش‌ها و راهکارها

1397/8/27 | 09:19 | 510 | 0
مقدمه‌ای بر مسئلۀ دست‌فروشی در شهر تهران، چالش‌ها و راهکارها

دست‌فروشی در تهران سال‌هاست که به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شده است. برای حل آن نیز، همچون حل دیگر مسائل اجتماعی، همواره چاره‌ها و پیشنهادهای مختلف و بعضاً معارضی مطرح بوده است؛ از برخورد و مقابله تا به ‌رسمیت‌شناسی و ساماندهی. اما این پژوهش کوشیده است، پدیدۀ هر دم گسترش ‌یابندۀ دست‌فروشی را از منظر ساماندهی قانونی آن بررسی کند. بدین منظور، پس از شرح صورت ‌مسئله، اهمیت و ضرورت ساماندهی دست‌فروشی توضیح داده شده و دیگر رویکردهای مواجهه با این پدیده نقد شده است. در ادامه، پیشینیۀ پژوهش‌هایی که حول این موضوع انجام شده است و ادبیات نظری شکل‌گرفته پیرامون اقتصاد غیررسمی به‌طور عام و پدیدۀ دست‌فروشی به‌طور خاص بحث و بررسی شده‌اند. سپس، طرح ساماندهی دست‌فروشان پیش گذاشته شده است و از منطق آن، به اتکای مزایای اجتماعی چندجانبه‌ای که دارد، دفاع شده است. در ادامه، مجریان طرح ساماندهی معرفی شده‌اند و از هماهنگی‌ها و همکاری‌های بین‌نهادی لازم برای پیشبرد عملی آن بحث شده است. در انتها نیز رئوس کلی طرحی پیشنهادی برای ساماندهی دست‌فروشان تهران مطرح شده و ترتیبات اجرایی آن به اختصار صورت‌بندی شده است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print