| 23 مهر 1398

بازآفرینی هویت فرهنگی بخش مرکزی شهر تهران با تأکید بر رویکرد توسعۀ ترکیبی مورد مطالعه: محدودۀ لاله‌زار

1397/8/27 | 09:10 | 531 | 0
بازآفرینی هویت فرهنگی بخش مرکزی شهر تهران با تأکید بر رویکرد توسعۀ ترکیبی مورد مطالعه: محدودۀ لاله‌زار

توجه به بافت‌های فرسوده و تاریخی شهرها و بازآفرینی آن‌ها به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که سازمان‌های ذی‌ربط را به تکاپوی ساماندهی و احیای این عناصر و بافت مذکور سوق داده است و لزوم مداخله در این بافت‌ها را مطرح می‌کند. یکی از رویکردهای مؤثر که بیشترین سازگاری را با شرایط بافت‌های قدیمی دارد، رویکرد بازآفرینی شهری است. در این نوشتار که صرفاً گزارش اجرایی پایان‌نامه‌ای با همین عنوان است، ظرفیت‌های موجود در محلۀ لاله‌زار را برای بازآفرینی کارکردهای اجتماعی ـ فرهنگی با تأکید بر رویکرد توسعۀ ترکیبی بررسی می‌کند. این روش تحقیق وجوهی از پژوهش‌های توصیفی، اکتشافی و تبینی را در برمی‌گیرد و از نظر هدف در زمرۀ تحقیقات کاربردی به‌شمار می‌رود؛ همچنین، این تحقیق از منظر ماهیت داده‌ها و شیوه‌های تحلیل داده‌ها، تحقیقی ترکیبی به‌شمار می‌آید. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی است. برای تحلیل داده‌های کیفی تأکید تحقیق بر تحلیل گفتمان‌های حاکم در هر دوره و بازتاب‌های آن است. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم‌افزار‌های آماری مانند Excel و برای تحلیل داده‌های مکانی و جغرافیایی از نرم‌افزار‌های Arc GIS، Auto Cad، Erdas و Idrisi استفاده شده است.

براساس یافته‌های تحقیق عوامل زوال کارکردهای اجتماعی ـ فرهنگی لاله‌زار در سطح کلان با گفتمان‌های حاکم در هر دوره ارتباط دارد. سایر عوامل عبارت‌اند از: روند‌های اکولوژیک شهری، حاکم‌شدن کاربری تجاری، تمرکز آسیب‌های اجتماعی در محدوده، فرسودگی کالبدی ـ فضایی است. از سوی دیگر محلۀ لاله‌زار دربارۀ‌ بازآفرینی فرهنگ‌مبنا و توسعۀ ترکیبی دارای ظرفیت‌های مناسبی در سطح کلان و خرد است که عبارت‌اند از: ضرورت بازآفرینی بخش مرکزی شهر تهران، وجود خاطرۀ جمعی نسبت به لاله‌زار و بخش مرکزی شهر، وجود عناصر متعدد تاریخی و فرهنگی، تمرکز کاربری‌های کلان اداری ـ سیاسی در لاله‌زار و بافت فراگیر آن، بازبودن و نفوذپذیربودن محدودۀ مطالعه‌شده، فرصت‌های توسعۀ حمل‌ونقل عمومی، پیاده مداری (مترو، خطوط اتوبوس‌رانی، مسیرهای پیاده)، وجود فرصت‌های ناشی از زوال، شواهد امیدوارکننده از رویکرد مدیریت شهری به بخش مرکزی شهر، راهبرد ترکیب کاربری‌ها در طرح جامع جدید تهران و وجود زمینه‌های مناسب برای توسعۀ ترکیبی در لاله‌زار و بافت پیرامون آن.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print