| 23 مهر 1398

راهبردهای کاهش فقر شهری (بررسی شش شهر (در هند) )

1397/8/14 | 13:47 | 560 | 0
راهبردهای کاهش فقر شهری (بررسی شش شهر (در هند) )

- سریواستاوا، دی کی؛ جانگارائو، سی بو؛ ویسواناتان، بریندا. 1397، راهبردهای کاهش فقر شهری: بررسی شش شهر در هند ( زریر نگین تاجی، احمد امامی میبدی، مترجمان)، تهران: شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

طی دهه های اخیر، یک اتفاق بنیادی در حوزه فقر رخ داده است؛ بدین صورت که بدلیل توسعه شهری و سرازیر شدن نیروی کار از مناطق روستایی به مناطق شهری و ناکارآمدی سیاست های تعدیل اقتصادی و همچنین رشد سریع شهرها و تبدیل مناطق روستایی به شهری، به تدریج کانون فقر از مناطق روستایی به مناطق شهری انتقال یافت. فقر شهری پدیده اجتناب ناپذیر دهه های اخیر بوده و از آنجائیکه سیاست های دولت در این زمینه صرفاً به افزایش درآمد و افزایش مصرف سرانه خانوار می پردازد، نمی تواند گام بزرگی در مقابله با این مشکل بردارد؛ زیرا فقر شهری مفهومی فراتر از درآمدهای پولی است و گستره فراوانی را شامل می شود؛ بنابراین نیازمند شناخت دقیق مسئله و سیاست گذاری¬های گسترده دولت برای کاهش فقر شهری هستیم.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print