| 06 اردیبهشت 1398

تبیین الگوهای غالب مدیریت شهری (6)تبیین الگوی حکمروایی شهری

1397/8/5 | 08:47 | 224 | 0
تبیین الگوهای غالب مدیریت شهری (6)تبیین الگوی حکمروایی شهری

در سدۀ اخیر، شتاب توسعۀ انسان‌ساخت که به‌ویژه در مناطق شهری تبلور می‌یابد، رشد چشمگیری داشته است؛ از همین روست که ایده‌های متفاوت و نوبه‌نویی برای حل مشکلات شهری از سوی علوم مختلف و به‌ویژه در حیطۀ دانش شهرسازی مطرح شده‌اند و می‌شوند که برخی از آن‌ها با اقبال گسترده در دوره‌ای خاص به یک الگوی فراگیر تبدیل می‌شوند. شناخت دقیق از این الگوها برای مدیران شهری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است تا در مواجهه با مسائل و مشکلات شهری با دانش عمیق‌تری به پاسخ‌ها دست یابند. یکی از الگوهای فراگیر در مدیریت شهری که دست کم بعد از دهۀ 80 میلادی به‌عنوان یک نگرش و رویکرد غالب در مدیریت شهری طرح شده است، الگوی «حکمروایی» است. با این مقدمه، هدف این پژوهش شناختی جامع از الگوی حکمروایی است. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی یا فراترکیب است و مدل تحلیلی برای تبیین الگوی مورد نظر مدلی پنج‌سطحی است که برای دست‌یابی به شناختی چندبعدی از الگو ضروری به‌نظر می‌رسد. در چارچوب این مدل ابتدا، بنیان‌های نظری؛ سپس، اصول و ارزش‌های حاکم بر الگو، تبیین نهادی و بازتاب فضایی الگو در پهنۀ سرزمین و در آخر، سازوکار ادارۀ شهر در الگوی حکمروایی بیان می‌شود. متناسب با روش پژوهش، برای گردآوری داده‌ها نیز از روش‌های استنادی استفاده شده است. این پژوهش پس از بررسی عمیق، الگوی حکمروایی را مبتنی‌بر دیدگاه‌های پسانوگرایی، تفسیری و جهانی‌شدن می‌داند و اصول و ارزش‌های حاکم بر الگو را مشارکت، قانون‌گرایی، شفافیت، پاسخ‌گویی و اجماع منافع باز می‌شناسد. همچنین، در بعد نهادی الگوی حکمروایی ساختارهای شبکه‌ای را جایگزین ساختارهای سلسله‌مراتبی و بازار می‌کند. در سطح بازتاب فضایی، الگوی حکمروایی در سیاستگذاری شهری، بر شهر سیاسی و بهره‌‌مندی از فرصت‌های شهری در چارچوب مشارکت چندجانبۀ گروه‌ها و نهادها به‌گونه‌ای عدالت‌محورانه تأکید کرده و در سطح برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی وکالتی، دادوستدی و مشارکتی را مدنظر قرار داده است و در سطح اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های شهری نیز بر ترکیب الگوی از بالا به پایین و از پایین به بالا در چارچوب دیدگاه شبکه‌ای تأکید می‌کند. در سطح پنجم نیز، الگوی حکمروایی سازوکار ادارۀ شهرها را بر توسعۀ چشمگیر اختیارات و استقلال حکمروایی شهری در برابر حکمروایی ملی، ارتقای جایگاه مردم شهر از مشتری به شهروند و استفاده از ظرفیت‌های همۀ بهره‌وران از سطح خرد و محلی تا سطح کلان و بین‌المللی برای توسعۀ شهر را مدنظر قرار می‌دهد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print