| 06 اردیبهشت 1398

بررسی نظریه‌های شهری و مقایسۀ تطبیقی آن با قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های شهری در ایران

1397/7/9 | 10:37 | 290 | 0
بررسی نظریه‌های شهری و مقایسۀ تطبیقی آن با قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های  شهری در ایران

از آنجایی که شهر موضوع و پدیدۀ مداخله‌شده در برنامه‌ریزی شهری است، چگونگی تعریف شهر و ویژگی‌های شهری و تبیین رشد شهری و شهرنشینی بر نحوۀ برنامه‌ریزی اثر می‌گذارد. در این گزارش تلاش می‌شود تا با معرفی نظریه‌های شهری و اهمیت آن در برنامه‌ریزی شهری، ضمن بررسی نظریه‌های مختلف، به گونه‌بندی آن‌ها بپردازد.

این گزارش برای دست‌یابی به هدف خود با انجام مطالعات کتابخانه‌ای، نظریۀ شهر را بررسی کرده است. این بررسی با انجام گونه‌بندی‌های نظری به‌عنوان یک روش علمیِ شناسایی پدیده‌ها معرفی شده است؛ پس از آن با رجوع به قوانین موجود در ایران و روند کار مرسوم در برنامه‌های شهری در ایران، براساس مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی می‌شود که شهر چه تعریفی دارد و با مقایسۀ میان نظریه‌ها، این اطلاعات مربوط به ایران مشخص می‌شود که کدام‌یک از نظریه‌های شهر مدنظر برنامه‌ریزان شهری بوده است و با نظریه‌هایی که برای جامعۀ ایران ایراد شده‌اند، چه سنخیتی دارند. بر این اساس، سه‌گونه‌بندی متمایز از نظریه‌های شهری شناسایی و معرفی شده‌اند و در نهایت وجوه مشترک این نظریه‌ها و همچنین، ویژگی‌‌های ذاتی شهر که مواردی همچون جدایی فضای عمومی و خصوصی یا استقلال سیاسی شهر را شامل می‌شود، معرفی و تبیین کرده‌اند که تقریباً در سازوکارهای ایران نادیده گرفته شده‌اند.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print