| 06 اردیبهشت 1398

فراخوان شماره ۲۶۳

1397/6/20 | 08:32 | 858 | 0
فراخوان شماره ۲۶۳
 
  • مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی معماری و شهرسازی
  • موضوع: «تدوین ضوابط طراحی مجتمع‌های مسکونی با رویکرد شهر دوستدار کودک»
  • مهلت ارسال: ۵ مهرماه ۱۳۹۷
     

 

مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی زير را از طريق فراخوان عمومی انتخاب نمايد. علاقه‌مندان مي‌توانند براي دريافت شرح نيازمنديهای پروژه بر روی فايل پيوست شده کليک نمايند :

  • تدوین ضوابط طراحی مجتمع‌های مسکونی با رویکرد شهر دوستدار کودک

متقاضيان شرکت در فراخوان مي‌بايست حداکثر تا پايان تاريخ ۵ مهرماه ۱۳۹۷، پيشنهادات خود را در قالب فرم RFP  به آدرس اين مرکز ارسال نمايند.
آدرس مرکز:خيابان شريعتي- خيابان پل رومی-خيابان شهيد اکبری تقاطع خيابان شهيد آقابزرگی – پلاک ٣٢/ مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی معماری و شهرسازی/ کارشناسان مسئول: خانم فلاح/ تلفن ۸۳-۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۲۷۹

 

تذکر ۱: برای پروژه فوق ارسال موارد ذیل برای پروپوزال پیشنهادی الزامی است:
       - تدقیق فرآیند و شفاف سازی متدولوژی انجام کار
       - تدقیق زمان‌بندی انجام مراحل طرح و ارائه آن در نرم افزار MSP
       - معرفی افراد کلیدی پروژه
       - معرفي افراد كليدي پروژه بهمراه رزومه
       - امضای افراد کليدی مطابق با بندهای شرح خدمات (هر فرد باید حضور خود را در انجام بخشی از شرح خدمات تائید کند)
       - رزومه و سوابق كاري شرکت

تذکر۲: مطابق با دستورالعمل انجام پروژه های مطالعاتی مرکز، پیشنهادهای فنی و مالی باید در پاکتهای جداگانه به این مرکز ارسال شوند

 

 

rating
به اشتراک گذاری

فراخوان اتمام یافته

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print