| 06 اردیبهشت 1398

طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)

1397/2/15 | 14:42 | 441 | 0
طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)

افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند.

مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از مسیرهای ارتباطی، نقشی اصلی و حیاتی در سازمان حمل‌ونقل کلان‌شهرهای معاصر دارند. طراحی منظر بزرگراه‌های شهری علاوه‌بر جنبه‌های ارتباطی و زیبایی‌شناسانه، می‌تواند با تقویت یا تضعیف سرمایه‌های اکولوژیک شهر مرتبط باشد. ازاین‌رو، در این پایان‌نامه به طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک پرداخته شده است.

نمونۀ مورد مطالعه در این گزارش بزرگراه چمران در شهر تهران است که یکی از مهم‌ترین بزرگراه‌های شهری تهران به‌دلیل دسترسی‌های بالا و همچنین دارابودن محور شمالی ـ جنوبی و قرارگیری در کنار مناطق مختلف شهری است. این بزرگراه به‌دلیل قرارگیری در مسیر ساختمان‌های مهم دولتی، مسیر و محل تردد شخصیت‌های خاص است. آن چیزی که هم‌اکنون از دیواره‌های بزرگراه چمران دیده می‌شود، ساختمان‌های فرسوده در بعضی قسمت‌ها، ساختمان‌های ناهماهنگ، جدارۀ سبز گسسته، فضاهای رها شده و... است که به نگاهی جدید در طراحی نیاز دارد و این امر موضوع اصلی در این پژوهش است.

در این گزارش نگارنده پس از انجام مطالعات نظری و بررسی نمونه‌های مشابه داخلی و خارجی، به تحلیل سایت مورد نظر از لحاظ ویژگی‌های اکولوژیکی و طبیعی، کالبدی و فعالیتی و همچنین، ویژگی‌های نمادین و ذهنی پرداخته است و محدودۀ سایت مورد طراحی با استفاده از مدل AHP انتخاب و بررسی شده و درنهایت، راهکارهایی برای طراحی مطلوب منظر این مکان پیشنهاد شده است.

روش تحقیق استفاده‌شده در این گزارش تحلیلی ـ توصیفی از نوع مطالعۀ موردی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک سوات انجام شده است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print