بیاب
جزییات مطلب
print
ارزیابی اقتصادی پروژه‌های شهری با تحلیل هزینه - فایده

ارزیابی اقتصادی پروژه‌های شهری با تحلیل هزینه - فایده

استفاده از روش‌های ارزیابی کمی برای تشریح، تبیین پدیده‌ها و شرایط به‌ظاهر مبهم برای فهم چرایی، چگونگی و پیش‌بینی آن‌ها یک رویکرد علمی متداول است؛ زیرا این رویکرد علمی در شفاف‌سازی جنبه‌های مبهم و حذف نقاط تاریک مسئله و پدیدۀ مورد نظر به تصمیم‌گیران یاری می‌رساند. این پژوهش با این هدف به‌دنبال توصیف استفاده از روش‌های ارزیابی اقتصادی در تشریح و پیش‌بینی موقعیت‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های شهری شروع شد که عمدتاً از بودجۀ عمومی بهره می‌برند.

در گام اول، مفهوم پروژه با معرفی مفاهیم و تعاریف پروژه در استانداردهای متفاوت مدیریت پروژه بسط داده شد و به‌دنبال آن مفاهیم و تعاریف متداول از ارزیابی و تفاوت آن با ارزشیابی ارائه شد و سپس روش‌های ارزیابی با ذکر معیارهای مختلف دسته‌بندی شدند و در ادامه تفاوت ارزیابی‌های اقتصادی که ماهیتی کمی دارند، با ارزیابی‌های کیفی اجتماعی و زیست‌محیطی ارائه شدند و سپس روش‌های ارزیابی اقتصادی با ذکر کارکردهای آن در ارزیابی اقتصادی پروژه‌های شهری و خروجی متفاوت و کارکرد آن برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی در هرکدام از این ارزیابی‌ها ارائه شد. در نهایت، تحلیل هزینه - فایده به‌عنوان روشی متداول جزئی کمی آینده‌نگر در ارزیابی اقتصادی هر طرح سرمایه‌گذاری با ذکر روش‌های آن و معرفی نمونه‌های داخلی و خارجی معرفی شد و این نتیجه حاصل شد که این روش به لحاظ ارائۀ داده‌های دقیق مالی و عددی از هزینه و سود در فواصل زمانی می‌تواند با دقت بالا توجیه‌پذیری اقتصادی صرف پروژه را تبیین و پیش‌بینی کند؛ ولی این روش برای جامعیت تحلیل باید با سایر روش‌های ارزیابی اقتصادی از جمله تحلیل هزینه - اثربخشی و ارزیابی‌های اجتماعی زیست‌محیطی همراه باشد.

فایل های پیوست شده
دانلود فایل گزارش

انتشارات مرکز, نشریه دانش شهر
| print

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
جستجو
آرشیو مطالب
دسته بندی