| 06 اردیبهشت 1398

ارزیابی اقتصادی پروژه‌های شهری با تحلیل هزینه - فایده

1397/1/28 | 14:42 | 556 | 1
ارزیابی اقتصادی پروژه‌های شهری با تحلیل هزینه - فایده

استفاده از روش‌های ارزیابی کمی برای تشریح، تبیین پدیده‌ها و شرایط به‌ظاهر مبهم برای فهم چرایی، چگونگی و پیش‌بینی آن‌ها یک رویکرد علمی متداول است؛ زیرا این رویکرد علمی در شفاف‌سازی جنبه‌های مبهم و حذف نقاط تاریک مسئله و پدیدۀ مورد نظر به تصمیم‌گیران یاری می‌رساند. این پژوهش با این هدف به‌دنبال توصیف استفاده از روش‌های ارزیابی اقتصادی در تشریح و پیش‌بینی موقعیت‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های شهری شروع شد که عمدتاً از بودجۀ عمومی بهره می‌برند.

در گام اول، مفهوم پروژه با معرفی مفاهیم و تعاریف پروژه در استانداردهای متفاوت مدیریت پروژه بسط داده شد و به‌دنبال آن مفاهیم و تعاریف متداول از ارزیابی و تفاوت آن با ارزشیابی ارائه شد و سپس روش‌های ارزیابی با ذکر معیارهای مختلف دسته‌بندی شدند و در ادامه تفاوت ارزیابی‌های اقتصادی که ماهیتی کمی دارند، با ارزیابی‌های کیفی اجتماعی و زیست‌محیطی ارائه شدند و سپس روش‌های ارزیابی اقتصادی با ذکر کارکردهای آن در ارزیابی اقتصادی پروژه‌های شهری و خروجی متفاوت و کارکرد آن برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی در هرکدام از این ارزیابی‌ها ارائه شد. در نهایت، تحلیل هزینه - فایده به‌عنوان روشی متداول جزئی کمی آینده‌نگر در ارزیابی اقتصادی هر طرح سرمایه‌گذاری با ذکر روش‌های آن و معرفی نمونه‌های داخلی و خارجی معرفی شد و این نتیجه حاصل شد که این روش به لحاظ ارائۀ داده‌های دقیق مالی و عددی از هزینه و سود در فواصل زمانی می‌تواند با دقت بالا توجیه‌پذیری اقتصادی صرف پروژه را تبیین و پیش‌بینی کند؛ ولی این روش برای جامعیت تحلیل باید با سایر روش‌های ارزیابی اقتصادی از جمله تحلیل هزینه - اثربخشی و ارزیابی‌های اجتماعی زیست‌محیطی همراه باشد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print