| 06 اردیبهشت 1398

بررسی تأثیر عملکرد شورای شهر تهران بر کیفیت خدمات اتوبوس‌رانی شهر تهران

1397/1/28 | 14:37 | 339 | 0
بررسی تأثیر عملکرد شورای شهر تهران بر کیفیت خدمات اتوبوس‌رانی شهر تهران

شهرها به‌عنوان بزرگ‌ترین مراکز تجمعات انسانی، بیشترین جابه‌جایی مسافر و کالا را بر عهده دارند. بنابراین، جابه‌جایی و حمل‌ونقل افراد یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و مدیران شهری به‌شمار می‌رود. تأمین زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و تجهیزاتی و توسعۀ ناوگان حمل‌ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس.

پاسخ‌گویی به متقاضیان و مسافران روبه ‌افزایش شهری در راستای کنترل ترافیک و کاهش آلودگی و ترددهای ماشین‌های شخصی یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که از سوی مدیریت شهری اعمال می‌شود. ازاین‌رو، در بیشتر شهرهای بزرگ جهان به‌منظور برون‌رفت، از تنگناهای حمل‌ونقل عمومی، توسعۀ ناوگان اتوبوس‌رانی یکی از مؤثرترین راهبردها در نظر گرفته می‌شود.

کلان‌شهر تهران به‌لحاظ برتری موقعیت در سطوح ملی و منطقه‌ای در کشور و تراكم کاربری‌ها، سفرهای درون‌شهری دچار مشکلات ترافیکی و ازدحام شده است و افزایش ناوگان اتوبوس‌رانی در کنار سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی از مهم‌ترین سیاست‌ها و تصمیماتی است که طی سال‌های اخیر، شورای‌ اسلامی و شهرداری آن را اتخاذ کرده است.

در این تحقیق برای شناخت تأثیرات مصوبات (سیاست‌ها، برنامه‌ها) و عملکرد شورای‌ اسلامی شهر بر سیستم اتوبوس‌رانی شهر تهران با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، آثار این مصوبات بر رشد و توسعۀ کیفیت خدمات اتوبوس‌رانی در سطح شهر بررسی شده است. همچنین، با اتخاذ روش آماری (توصیفی و استنباطی) به رابطۀ میان همۀ تصمیمات و مصوبات شورای شهر دربارۀ گسترش تجهیزات، امکانات و نیازهای اتوبوس‌رانی در تعامل ارائۀ کمی و کیفی خدمات آن، اشاره شده است. نتایج تحلیل یافته‌ها مبتنی بر روش تحلیل عامل و ضریب همبستگی میان متغیرهای تحقیق است، با وجود ضعف‌های موجود در این عرصه، مصوبات برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی در ارائۀ کیفیت اتوبوس‌رانی (شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومۀ شهرداری تهران) به‌شدت مؤثر بوده است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print