| 06 اردیبهشت 1398

ارائه یک مدل جدید برای مسئله مکان‌یابی- مسیریابی با بارگیری ترکیبی (مطالعه موردی: سامانه حمل‌ونقل جانبازان و معلولان اتوبوس‌رانی)

1397/1/28 | 13:47 | 321 | 0
ارائه یک مدل جدید برای مسئله مکان‌یابی- مسیریابی با بارگیری ترکیبی  (مطالعه موردی: سامانه حمل‌ونقل جانبازان و معلولان اتوبوس‌رانی)

مساله مکان‌‌یابی-مسیریابی، بعنوان یکی از مهم‌ترین مسائل در مدیریت لجستیک محسوب می‌‌شود. در دنیای واقعی، سه سطح تصمیم‌‌گیری در سیستم‌‌های لجستیکی وجود دارد. در سطح اول تصمیمات استراتژیک، که دارای تاثیرات بلند مدت (چندین سال) هستند، قرار دارند. در سطح بعدی تصمیمات تاکتیکی با تاثیرات میان مدت ماهانه و فصلی و سرانجام در سطح آخر تصمیمات عملیاتی، در سطح روزانه و هفتگی قرار دارند. برای مساله مکان‌‌یابی-مسیریابی در دو سطح استراتژیک (مکان‌‌یابی) و تاکتیکی (مسیریابی) تصمیم‌‌گیری صورت می‌‌گیرد. همچنین در دنیای واقعی، اغلب با عرضه، تقاضا و هزینه‌‌های غیرقطعی برای تصمیم‌گیری در خصوص مساله مکان‌یابی-مسیریابی مواجه هستیم. در نظر گرفتن عدم قطعیت ناشی از این شرایط در طراحی و تحلیل مدل، مساله را با چالش‌‌های فراوانی روبه‌‌رو می‌‌کند. بنابراین مکان‌‌یابی-مسیریابی مساله‌‌ای با پیچیدگی زمانی از نوع (NP-Hard) است، که حل آن در اندازه بزرگ با استفاده از روش‌های دقیق، سخت و تقریبا ناممکن است.

هدف این پژوهش، ارائه مدل ریاضی جدید برای مساله مکان‌‌یابی-مسیریابی با بارگیری ترکیبی است. بنابراین در این مساله هدف، چگونگی ترتیب بازدید ایستگاه‌‌ها و یا انبارها است که ضمن کمینه کردن هزینه‌‌های مسیریابی وسیله نقلیه، سبب بیشینه کردن رضایت مشتریان شود. همچنین در این تحقیق با افزودن محدودیت‌‌های بارگیری ترکیبی و پنجره‌‌های زمانی به مدل ریاضی سعی در کاربردی‌‌تر کردن مساله مکان‌‌یابی-مسیریابی شده است. حل این مساله از الگوریتم‌‌های فرا ابتکاری مانند ژنتیک و بهینه‌سازی ذرات انجام پذیرفته است و کارایی روش حل پیشنهادی با استفاده از نتایج محاسباتی نشان داده می‌‌شود.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print