| 06 اردیبهشت 1398

مطالعۀ عوامل بازدارندۀ استمرار مدیریت جهادی (بررسی موردی دوران پس از جنگ تحمیلی)

1396/12/26 | 15:33 | 360 | 0
مطالعۀ عوامل بازدارندۀ استمرار مدیریت جهادی (بررسی موردی دوران پس از جنگ تحمیلی)

در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ‌الگوی جدیدی از مدیریت ظهور کرد و کنش‌های متفاوتی، همچون عمل تنها برای رضای خدا، پرکاری، کم‌توقعی، به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و... صحنۀ بروز و ظهور پیدا کرد؛ مجموعۀ آن‌ها را می‌توان نتیجۀ وجود روحیۀ مدیریت جهادی در مدیران کشور دانست. این روحیه پس از سال 1367 استمرار یافت و به الگویی موفق برای مدیریت کشور در دوران پس از جنگ مبدل شد، گرچه در برخی نمونه‌های بسیار معدود، این روحیه کم‌وبیش استمرار یافته است، به‌عنوان یک اتفاق غالب، شاهد روی‌گردانی محسوسی در نگرش روحیات و رفتارها‌ی مسئولان اجرایی كشور و مدیران عالی و میانی نظام، پس از پایان این دوران بوده‌ایم. بدین ترتیب این تحقیق با این هدف انجام ‌شده است که به شناسایی عوامل بازدارنده و پیش‌برندۀ روحیۀ مدیریت جهادی پس از جنگ تحمیلی بپردازد. بر این اساس با بهره‌گیری از 14 مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و تحلیل آن‌ها با استفاده از روش کیفیِ تحلیل مضمونی، این عوامل شناسایی شدند. حاصل تحلیل‌ها 520 کد، 120 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری و نهایتاً 3 مضمون فراگیر که شامل عوامل بازدارندۀ فردی (در جادۀ مستکبران، جذابیت دنیوی، تبلور نفسانی)، اجتماعی (غفلت بیجا، عقب‌گرد ارزشی، ورود مردم ممنوع)، سازمانی (سیستم ناکارآمد، ساختار نامطلوب) و سیاسی (سنگ‌اندازی داخلی، دشمن خارجی) و عوامل پیش‌برندۀ فردی (اعتقاد به ارزش‌ها، درون‌مایه)، اجتماعی (باور جمعی، احاطۀ محیط)، سازمانی (نقش‌آفرینی مدیر، ساختار جهادی) و سیاسی (نگرشی، رفتاری) شناسایی و تشریح شده‌اند.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print