بیاب
جزییات مطلب
print
تبیین الگوهای غالبِ مدیریت شهری (1) -مبادی و مدل‌های مدیریت شهری

تبیین الگوهای غالبِ مدیریت شهری (1) -مبادی و مدل‌های مدیریت شهری

مدیریت شهری را می‌توان تلاش برای ایجاد، تنظیم و هماهنگی تصمیمات، برنامه‌ها و اقدامات بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی و مردمی در پاسخ به مسائل و چالش‌های شهری و بهره‌مندی از فرصت‌های توسعۀ شهری در نظر گرفت. در این تعریف به هر سه سطح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در مدیریت شهری اشاره شده است، در هرکدام از این سطوح نهادهای مختلفی حضور داشته‌اند که مجموعۀ تصمیمات، برنامه‌ها و اقدامات آن‌ها بازتاب فضایی در سطح شهر دارد. این سه سطح، سه سطح اصلی و همه‌شمول مدیریت شهری به‌حساب می‌آیند که می‌توان ذیل آن اهداف، وظایف و اختیارات نظام مدیریت شهری را شناسایی و ارائه کرد. هدف اصلی در این گزارش در بخش اول، تدوین مبادی مدیریت شهری شامل تعاریف، سطوح، اهداف، وظایف و اختیارات و الگوهای غالب مدیریت شهری بوده است؛ بنابراین، در این گزارش تلاش شده است تا این موضوعات با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به‌منزلۀ روش گردآوری اطلاعات پوشش داده شود. در پایان ‌بخش اول، این گزارش الگوهای فراگیرِ مدیریت شهری را در سه‌گونه الگوهای اداره، مدیریت و حکمروایی بازمی‌شناسد که واجد ویژگی‌ها و خصلت‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

بخش دوم این گزارش با هدف بررسی انواع و ابعاد مدل‌های اجرایی مدیریت شهری تدوین ‌شده است. در میان چهار مدل، شهردار و شورا، شورا و مدیر شهر، مدل کمیسیونی و مدل نشست شهری باز و نماینده، دو مدل غالب مدیریت شهری را می‌توان مدل‌های شهردار و شورا و مدل شورا و مدیر شهر دانست که دارای ارزش‌ها و اصول متمایزی از هم هستند، درحالی‌که ارزش رهبری سیاسی در مدل اول مهم‌ترین ارزش به‌حساب می‌‌آید، حرفه‌ای‌گرایی در مدل دوم، ارزش محوری قلمداد می‌شود. دربارۀ حدود وظایف و اختیارات میان این دو مدل بین اعضای شورا، شهردار و مدیر شهر تفاوت‌هایی وجود دارد، با این حال در مدل‌های متأخر شهرها به‌سمت هم‌گرایی بین این دو مدل غالب رفته‌اند تا هم از ارزش رهبری سیاسی و هم حرفه‌ای‌گرایی بهره ببرند؛ بنابراین، مدل مدیریت شهری به‌سمت مدل شورا و مدیر شهر رفته است که در آن انتخاب مستقیم شهردار وجود دارد.

فایل های پیوست شده
دانلود فایل گزارش

انتشارات مرکز, نشریه دانش شهر
| print

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
جستجو
آرشیو مطالب
دسته بندی