| 15 تیر 1399

مطالعۀ مفهومی برای سیاست‌گذاری دربارۀ پدیدۀ نوظهور شهروند ـ بازیکن‌ها بررسی موردی بازی پوکمون‌گو

1396/12/26 | 15:25 | 1267 | 0
مطالعۀ مفهومی برای سیاست‌گذاری دربارۀ پدیدۀ نوظهور شهروند ـ بازیکن‌ها بررسی موردی بازی پوکمون‌گو

این تحقیق به یکی از مهم‌ترین و انقلابی‌ترین تغییرات در رابطۀ شهروندان با شهر می‌پردازد که به‌واسطۀ تکنولوژی‌های مرتبط با تلفن همراه ممکن شده است. تغییر مذکور، امکان تجربۀ دیجیتال شهر توسط شهروندان از طریق بازی پوکمون‌گو است. این بازی از مردم می‌خواهد که با تلفن‌های همراهشان در شهر یا طبیعت قدم بزنند و موجوداتی مجازی شکار کنند. به‌واسطۀ پوکمون‌گو نوعی هویت جدید به مکان‌های شهر داده می‌شود؛ مثلاً جایی که پیش از این تنها زمینی خالی بود، می‌تواند برای برخی از شهروند ـ بازیکن‌ها به باشگاه پوکمون تبدیل شود. این ویژگی‌ باعث شده است، با نسل جدیدی از بازی‌های رایانه‌ای روبه‌رو شویم که در آن‌ها دنیای مجازی و دنیای حقیقی هم‌پوشانی پیدا می‌کنند. این هم‌پوشانی ویژگی‌های مثبت و منفی زیادی دارد. با توجه به نوظهوربودن بازی‌های برخط چندنفرۀ گسترده، می‌توان انتظار داشت که کارکردهای مثبت و منفی بسیاری هم در آیندۀ نزدیک شناسایی شوند که هنوز خود را نشان نداده‌اند. سؤال محوری این تحقیق این است: کدام الگوی سیاست‌گذاری برای تعیین نوع مواجهه با این پدیده کاراتر است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تلفیقی ـ توصیفی و تحلیلی و تطبیقی استفاده می‌شود. بدین صورت که بعد از مرور تاریخچۀ مختصر ژانر بازی‌های مشابه پوکمون‌گو، این تحقیق به دو رویکرد توصیفی (جامعه‌شناختی) و تجویزی (سیاست‌گذارانه) در مواجهه با بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازد. با تجمیع رویکردهای توصیفی و تجویزی، نتیجۀ نهایی تحقیق تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی کنش‌محورانه و پیشروانه در سیاست‌گذاری فناوری شهری خواهد بود. به‌عبارت دیگر، پیشنهاد عملی تحقیق این است که سیاست‌گذاران شهری از پدیدۀ پوکمون‌گو استقبال کنند و از آن مهم‌تر، سعی کنند از استارت‌آپ‌های طراح بازی‌های دیجیتال ـ شهری حمایت کنند تا تهران در طراحی و ارائۀ نسخه‌های جدید ژانر مذکور بازی‌ها پیشرو و حتی الگوی دیگر کلان‌شهرهای آسیایی باشد.

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print