| 06 اردیبهشت 1398

تبیین الگوهای غالب مدیریت شهری (2) -تبیین الگوهای اداره

1396/12/26 | 15:23 | 480 | 0
تبیین الگوهای غالب مدیریت شهری (2) -تبیین الگوهای اداره

در سدۀ اخیر، شتاب توسعۀ انسان‌ساخت که به‌ویژه در مناطق شهری تبلور می‌یابد، رشد چشمگیری داشته است؛ لذا، ایده‌های متفاوت و نوبه‌نویی برای حل مشکلات شهری از سوی علوم مختلف و به‌ویژه در حیطۀ دانش شهرسازی مطرح شده‌اند و می‌شوند که برخی از آن‌ها با اقبال گسترده در دوره‌ای خاص به یک الگوی فراگیر تبدیل می‌شوند. شناخت دقیق این الگوها برای مدیران شهری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است تا در مواجهه با مسائل و مشکلات شهری با دانش عمیق‌تری به پاسخ‌ها دست یابند. یکی از الگوهای فراگیر در مدیریت شهری الگوی «اداره» است که تا پیش از دهۀ 60 میلادی سدۀ گذشته، به‌عنوان یک نگرش و رویکرد غالب در مدیریت شهری طرح شد. با این مقدمه، هدف این پژوهش شناختی جامع از الگوی اداره است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی یا فراترکیب است و مدل تحلیلی برای تبیین الگوی مورد نظر مدلی پنج سطحی است که برای دست‌یابی به شناختی چندبعدی از الگو ضروری به‌نظر می‌رسد. در چارچوب این مدل ابتدا، بنیان‌های نظری سپس، اصول و ارزش‌های حاکم بر الگو، تبیین نهادی، بازتاب فضایی الگو در پهنۀ سرزمین و در آخر، سازوکار ادارۀ شهر در الگوی مدیریت بیان می‌شود. متناسب با روش پژوهش، برای گردآوری داده‌ها نیز از روش‌های استنادی استفاده شده است. این پژوهش پس از بررسی عمیق، الگوی اداره را مبتنی‌بر نظریۀ اثبات‌گرایی (پوزیتیویزم) می‌داند؛ اصول و ارزش‌های حاکم بر الگو را جدایی سیاست از اداره، حاکمیت بوروکراسی، کنترل و پاسخ‌گویی سلسله‌مراتبی، بوروکراسی بسته، تمرکز بر کارایی و عقلانیت ابزاری، اصل بی‌طرفی سیاسی، اصول‌گرایی و نگاه به مردم به منزلۀ ارباب‌رجوع بازمی‌شناسد. همچنین، در بعد نهادی و ساختاری الگوی اداره به‌صورت بوروکراتیک با ویژگی‌های: زنجیرۀ دستوردهی سلسله‌مراتبی، تخصص‌گرایی با عملکردها، خط‌مشی‌های مکتوب و یکسان دربرگیرندۀ حقوق و وظایف، رویه‌های استاندارد برای هر کار، ترفیع براساس شایستگی‌های فنی، حاکمیت روابط غیرشخصی و انجام تمام هماهنگی‌ها توسط یک سطح یا سطوح بالاتر عمل می‌کند. در سطح بازتاب فضایی، الگوی اداره در سیاست‌گذاری شهری، بر شهر اجتماعی تأکید کرده است و در برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی شهری جامع عقلایی را مدنظر قرار داده و در سطح اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های شهری نیز به رویکرد از بالا به پایین توجه کرده است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print