| 06 اردیبهشت 1398

توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی منطقۀ 12 شهر تهران

1396/11/29 | 10:33 | 449 | 0
توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی منطقۀ 12 شهر تهران

منطقۀ 12 شهر تهران، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که هرگونه مداخله توسعه‌ای در آن را متمایز از سایر مناطق شهرداری تهران می‌سازد. بافت تاریخی ارزشمند در کنار بافت فرسوده، گسترش کاربری‌های نامتجانس در تمام منطقه، همجواری‌های محلی و منطقه‌ای و عملکردهای فرامنطقه‌ای، شکاف و نابرابری بین محلات در عین عمومیت، هم‌نشینی و درهم تنیدگی مسائل در گسترۀ منطقه از جملۀ این ویژ‌گی‌ها است. در عین حال این منطقه، بهترین معرف شهر تهران نیز به شمار می‌رود؛ به عبارت روشن‌تر، تاریخ و هویت شهری دور به نام «طهران» برگردۀ جایی حمل می‌شود که بسیاری از عملکردها و کارویژه‌های پایتخت در آن ایفا می‌شود و برخورداری و نابرخورداری، بزهکاری و بزه‌دیدگی و زیست شهری با کیفیت و زیست شهری زنده‌مانی را هم‌نشین ساخته است.

در چنین بستری اراده به ایجاد تحول، خطر به جان خریدن است. با وجود این، نوشتار حاضر با علم به مخاطره‌‌آمیز بودن هرگونه اقدام مداخلاتی معتقد است می‌توان با رویکردی انضمامی و زمینه‌مند نسبت به تحقق توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی، گام‌های عملیاتی مؤثری برداشت. آنچه در پی می‌آید «الگوی مداخله و سند توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی منطقۀ 12» است. با عنایت به عزم و برنامۀ مدیریت‌ شهری مبنی بر ایجاد تحول اساسی در این منطقه، این سند تأمین‌کننده اهداف سه‌گانۀ طرح توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری شامل عدالت، جامعه‌محوری و سلامت، امنیت و ایمنی است.

بدین منظور در بخش کلیات به طور اجمالی اهداف توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی بیان شده است. در بخش «شناخت منطقۀ 12» ضمن مرور ویژگی‌های ریخت‌شناسانۀ منطقه با اتکا بر سه منبع «اسناد توسعه‌ای، مطالعات پیشین و مطالعات میدانی» الگوی کلی ورود به میدان برنامه‌ریزی و اقدام، تشریح شده است. سپس «روش برنامه‌ریزی برای مداخله» تشریح روش شده است. در نهایت نیز «سند توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی منطقۀ 12 شهر تهران» ارائه شده است.

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print