بیاب
جزییات مطلب
print
برگزاری پنج جلسه شورای چاپ و نشر شهرداری تهران

برگزاری پنج جلسه شورای چاپ و نشر شهرداری تهران

مدیر فناوری اطلاعات و مرکز اسناد، از برگزاری 5 جلسه ، به صورت ماهانه برای تصمیم گیری آثار پیشنهادی جهت چاپ و نشر در شهرداری تهران از ابتدای تشکیل این شورا خبر داد.

مدیر فناوری اطلاعات و مرکز اسناد، از برگزاری 5 جلسه ، به صورت ماهانه برای تصمیم گیری آثار پیشنهادی جهت چاپ و نشر در شهرداری تهران از ابتدای تشکیل این شورا خبر داد.

مهدی شریف رضویان با بیان اینکه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در راستای تحقق ایجاد ساز و کار مناسب جهت تالیف و چاپ و نظارت علمی و کیفی بر محصولات دانشی شهرداری تهران به عنوان دو هدف مهم که بنای آن دارد تا اهداف و سیاست های شهردار محترم تهران در حوزه چاپ و نشر را محقق نماید ، اظهار کرد :

دستاورد برگزاری 5 جلسه به صورت ماهانه ، بررسی و تصمیم گیری در خصوص 14 اثر پیشنهادی بوده است که امید آن می رود تا این شورا بتواند در ارجاعات بعدی نهایت استفاده از توان علمی و اجرایی اعضا را بنماید و در این راستا تصمیمات اثربخش و تاثیرگذاری را اتخاذ نماید.

وی با تاکید بر اینکه این برای اولین بار است که تصمیمات حوزه چاپ و نشر بصورت متمرکز و یکپارچه و در قالب یک شورا مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و از طرف دیگر شورای مزبور در ابتدای راه خطیری است که در پیش گرفته ، اظهار امیدواری نمود تا بیش از پیش بتواند منشاء اثر بوده و در این خصوص ایفای نقش نماید.

مدیر فناوری اطلاعات و مرکز اسناد از راه اندازی سایت شورای چاپ و نشر به آدرس rpc.tehran.ir/nashr بعنوان یک کانال ارتباطی جهت اطلاع رسانی به همه مدیران و همکاران محترم شهرداری از نتایج مباحثات و اخبار شورای چاپ و نشر خبر داد و یادآوری نمود بی شک غنای عملکردی این شورا مرهون تعامل سازنده و نقادانه همه همکاران در سطح شهرداری تهران خواهد بود.

اخبار
| print

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

جستجو
آرشیو مطالب
دسته بندی