بیاب
جزییات مطلب
print
کتاب «مولفه هاي مديريت كارآمد در شرق آسيا: مطالعه موردي كره جنوبي ،تايوان و مالزي» منتشر شد

کتاب «مولفه هاي مديريت كارآمد در شرق آسيا: مطالعه موردي كره جنوبي ،تايوان و مالزي» منتشر شد

کتاب "مولفه هاي مديريت كارآمد در شرق آسيا :مطالعه موردي كره جنوبي ،تايوان و مالزي "، به کوشش دبیرخانه مدیریت جهادی برای همه علاقمندان و پیشکسوتان مدیریت جهادی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی «مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران»، مولفه هاي مديريت كارآمد در شرق آسيا :مطالعه موردي كره جنوبي ،تايوان و مالزي » تاليف آقای دکترمهدي عوض پور و با مشارکت «انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران» منتشر شد.

مولفه هاي مديريت كارآمد در شرق آسيا :مطالعه موردي كره جنوبي ،تايوان و مالزي در 7 فصل به تعریف مدیریت کارامد و پیشرفت کشورهای شرق آسیا ، چارچوب نظری ، مبانی فرهنگ و اجتماع ، سیستم مدیریتی ، بررسی نقش دولت ، آموزش ، دانش و نو آوری و اقتصاد و صنعت می پردازد.

گفتنی است پیش از این نیز در راستای فعالیتهای دبیرخانه مدیریت جهادی «مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران »، با همکاری دست اندرکاران این حوزه اقدام به نشر آثار مدیریت جهادی نموده بود که در آینده نسبت به آنها اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته علی فرهادی مدیر مسئول انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در اين اثر گرانسنگ به سبك و سياق مديريت كشور هاي شرق آسيا كه در دهه هاي اخير مركز و كانون توسعه و موفقيت هاي بسياري در زمينه فعاليت هاي تجاري و خدمات مالي در بازار بين المللي بوده اند، اشاره شده است. مهم ترين زوايا كه در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته ،بهره گيري مناسب اين كشورها از منابع انساني و مادي در چارچوب مزيت هاي نسبي و رقابت هاي محلي است كه با تمركز بر صنعت و فنآوري روز جهان پيشرفت هاي قابل توجه اي را در عرصه هاي گوناگون اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در يك بازه نسبتا كوتاه زماني کسب کرده اند . اما نكته اساسي در اين تحولات نقش آفريني مديريت كارآمد و تلاش گر است كه شكوفايي آن در خصلت هاي انساني و مولفه هاي فرا سرزميني آنها نهفته است.

وی افزود همچنین در اين اثر به مهم ترين راهبردها و برنامه هايی كه كشورهاي تايوان ، مالزي و كره جنوبي موفق شدند از طريق مديريت كارآمد خود از اقتصاد اوليه به اقتصاد توليد محصولات پيشرفته و نيرومند برسند، اشاره شده است. سرمايه گذاري بر روي صنعتي خاص ،تقويت صادرات ، توسعه بنگاه هاي كوچك و فراهم نمود ن بستر مشاركت مردم در اقتصاد از اصلي ترين اين برنامه ها و مولفه ها مي باشد.

اميد است مطالب اين كتاب كه به چگونگي توسعه كشورهاي اسياي جنوب شرقي و عوامل موثر اشاره شده میپردازد مورد استفاده مديران و علاقمندان قرار گيرد.

اخبار
| print

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

جستجو
آرشیو مطالب
دسته بندی