بیاب
جزییات مطلب
print
کتاب «تأملی جهادي در سبك شناسي سياست هاي مديريتي در چين» منتشر شد

کتاب «تأملی جهادي در سبك شناسي سياست هاي مديريتي در چين» منتشر شد

کتاب تأملی جهادي در سبك شناسي سياست هاي مديريتي در چين ، به کوشش دبیرخانه مدیریت جهادی برای همه علاقمندان و پیشکسوتان مدیریت جهادی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی «مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران»، تأملی جهادي در سبك شناسي سياست هاي مديريتي در چين نوشته دکتر رضا سلیمانی و با مشارکت «انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران» منتشر شد.

تأملی جهادي در سبك شناسي سياست هاي مديريتي در چين ، در 9 فصل به تعریف مدیریت جهادی ، چارچوب نظری ، مبانی فرهنگی ، بررسی عناصر و خصیصه های سبک مدیریت چینی ، مدیریت اقتصادی، فناوری ، منابع انسانی و در نهایت بررسی دلالت های مدیریت چینی برای مدیریت جهادی می پردازد.

گفتنی است پیش از این نیز در راستای فعالیتهای دبیرخانه مدیریت جهادی «مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران »، با همکاری دست اندرکاران این حوزه اقدام به نشر آثار مدیریت جهادی نموده بود که در آینده نسبت به آنها اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته علی فرهادی مدیر مسئول انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با توجه به این مهم ،كه چين پرجمعيت ترين كشور جهان بوده و مديریت آن بالطبع بسيار پيچيده است لذا سبك مديريت و دلايل موفقيت آن مي تواند بسيار ارزشمند باشد و مورد استفاده قرار گيرد.

وی افزود محتوی این کتاب با تحليل و تفسيرمديريت در پي مفهوم شناسي مديريت جهادي تحت بطني گسترده به نام فرهنگ جهادي كه بامقوله ي ارزشي به نام جهاد در آميخته به الگوي مديريت اجرايي كشور پرداخته و با اين سبك و سياق برخي ويژگي هاي الگوي مديريت كشور كه بر گرفته از روحيه جهادي میباشد را تبيين نموده است . از سوي ديگر با توجه به اثر گذاري عميق بنيان هاي ارزشي بر مباني فكري و اجرايي سبك مديریت حاكم بر جامعه به مطالعه سبك مديريت چيني پرداخته و عناصر و ويژگي هاي متمايزكننده آن را با ساير شيوه هاي مديريت موجود مورد ارزيابي قرار داده است .

فرهادی اذعان داشت اهميت دانش و فنآوري در توليد ثروت، اشتغال زايي و كارآفريني با تاكيد بر درون مايه اقتصاد دانش بنيان به همراه ايدئو لوژي سياسي حاكم بر آن از بارزترين ساز و كارهايی است كه سبك مديريت چين را منحصر به فرد مي نمايد . تمركز بر منابع انساني و تجارب موفق شركت ها در اين زمينه با اتخاذ راهبردهاي مبارزه با فساد و نظارت هاي درون تشكيلاتي و نيز مكانيسم هاي نهادي – سازماني و قانوني در چين از دیگر ويژگي هايی است كه در اين كتاب با مديريت اسلامي و جهادي مورد مقايسه قرار گرفته و در اين نسبت سنجي نيز رموز و مسائل مشترك ميان اين دو با رويكرد واقع بينانه مانند شباهت قابل انتزاع و تمايزات ماهوي برجسته و تحليل شده است.

اخبار
| print

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

جستجو
آرشیو مطالب
دسته بندی