مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ورود به سایت
       
عناوین پیشنهادی پایان نامه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری به دانشگاه های مورد حمایت، ابلاغ شد.

» عناوین پیشنهادی پایان نامه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری به دانشگاه های مورد حمایت، ابلاغ شد.
عناوین پیشنهادی پایان نامه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری به دانشگاه های مورد حمایت، ابلاغ شد.

عناوین پیشنهادی:

1- شبیه سازی یک الگوی محاسبات بیمه ای با رویکرد بهسازی و اصلاح نظام بازنشستگی شهرداری تهران
2- بررسی تاًثیر نظام جبران خدمات شهرداري در جذب و نگهداری سرمایه انسانی متخصص و ارائه الگوی پیشنهادی
3- بررسی، تحلیل آسیب شناسی و ارائه راهکارهای افزايش پايه مالیات محلی درتهران
4- تحلیل هزینه تمام شده کالا و خدمات شهرداری تهران در مقایسه با بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل عمومی و ارائه الگوی ارتقاء وضع موجود
5- تحلیل هزینه تمام شده کالا و خدمات شهرداری تهران در مقایسه با بخش خصوصی در حوزه خدمات شهری و ارائه الگوی ارتقاء وضع موجود
6- بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت بندی پروژه های سرمایه ایی در بخش ورزش و پيشنهاد راهكارها
7- بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت بندی پروژههای سرمایه ایی در بخش فضاي سبز و پيشنهاد راهكارها
8- بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت بندی پروژههای سرمایه ایی در بخش حمل و نقل و پيشنهاد راهكارها
6- امکان سنجی خصوصی سازی در ارائه خدمات در حوزه پارك‌ها در شهرداری تهران
10- امکان سنجی خصوصی سازی در ارائه خدمات در حوزه پسماند در شهرداری تهران
11- ارزشگذاری اقتصادی فعالیت های شهرداری در حوزه پارك‌ها و فضاي سبز مطالعه موردي پارك آب و آتش
12- ارزشگذاری اقتصادی فعالیت های شهرداری در حوزه حمل و نقل ترافيك مطالعه موردي خطوط اتوبوس‌راني تندرو
13- بررسی آثار اقتصادی میزان تراکم ساختمانی بر تقاضا و زیر ساختهای حمل و نقل شهری (مورد كاوي منطقه خاص)
14- بررسي شيوه‌هاي تامين مالي طرح‌هاي توسعه شهري با تاكيد بر بهره‌گيري از ابزار مشاركت عمومي خصوصي در پروژه‌هاي اجتماعي شهرداري
15- بررسي شيوه‌هاي تامين مالي طرح‌هاي توسعه شهري با تاكيد بر بهره‌گيري از ابزار مشاركت عمومي خصوصي در پروژه‌هاي احداث و نگهداري پاركينگ
16- بررسی ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری با تأکید بر نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران (مورد كاوي منطقه 15 محله خوب بخت )
17- ارائه راهكارهاي توسعه بازارهای مالی براي مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژههای شهری
18- جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر کلان شهرها (مطالعه تطبيقي: تهران، استانبول، بمبئی،...)
19- جهانی شدن و رابطه آن بر فقرشهری ( مطالعه تطبیقی: تهران، استانبول، بمبئی،...)


  نظرات


تاریخ انتشار مطلب:  1391/2/2 تعداد مشاهده: 3926  | چاپ مطلب : print