مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ورود به سایت
        عضویت
تاج الدین کرمی

» تاج الدین کرمی
تاج الدین کرمی
کارشناس مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور زیرساخت های مدیریتی و مالی

سوابق تحصيلي
- دکتري جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) (1390-1384)
- کارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي از دانشگاه تربيت مدرس (1379-1376)
- کارشناسي جغرافياي طبيعي با گرايش اقليم‌شناسي از دانشگاه تهران (1375-1372)،
- کارداني علوم اجتماعي از مرکز تربيت معلم علامه طباطبايي شهر خرم‌آباد (1370-1368).

سوابق شغلي
1- فعاليت در مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران از مهر 1386 تا کنون در سمت‌های زیر:
1-1: کارشناس و پژوهشگر گروه مدیریت، فناوری و حکمرانی شهری مر کز مطالعات (1390 تاکنون)؛
1-2: مشاور معاون پژوهشی مرکز مطالعات (1389 تا 1390)؛
1-3: مدیر برنامه‌ریزی پژوهشی مرکز مطالعات (1387 تا 1389)؛
1-4: کارشناس معاونت پژوهشی مرکز مطالعات (1386 تا 1387).
2- مشاور دفتر هماهنگي و برنامه‌ريزي طرح‌هاي معاونت عمراني بنياد مسکن انقلاب اسلامي از سال 1385 تا  1391 در حوزه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی روستایی.
3- همکاري با مهندسين مشاور معمار و شهرساز امکو ايران از 1/4/1381 تا کنون به عنوان مدير و مشاور سيستم اطلاعات جغرافيايي.
4- دبير مدارس راهنمايي و دبيرستان در بخش چگنی خرم آباد، منطقه 2 شهر خرم‌آباد و منطقه 4 تهران از سال 1370 تا 1381.

سوابق پژوهشی
پایان نامه و رساله
1- انجام پايان نامه کارشناسي ارشد تحت عنوان «مدلسازي بهينه کاربري اراضي در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي» با راهنمايي آقاي دکترمنوچهر فرج زاده و مشاوره آقاي دکتر عباس عليمحمدي؛
2- تدوين رساله دکتري با عنوان «نابرابري فضايي در فرايند گسترش فيزيکي شهر: پژوهش موردي تهران» به راهنمايي دکتر محمد سليماني، دکتر حسن افراخته و مشاوره دکتر اصغر نظريان و دکتر حسين حاتمي‌نژاد.

مقالات علمی – پژوهشی
1- چاپ مقاله «مدلسازي بهينه کاربري اراضي در منطقه خرم آباد با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي» در مجله پژوهش هاي جغرافيايي دانشگاه تهران مشترک با دکتر منوچهر فرج زاده؛
2- چاپ مقاله «تبيين فلسفي – مفهومي جايگاه سياسي شهر» (سال ششم، شماره سوم، پاييز 1389 مجله علمي- پژوهشي انجمن ژئوپلتيک ايران داراي رتبه ISC) مشترک با دکتر موسي کمانرودي و دکتر عطاء‌الله عبدي ؛
3- چاپ مقاله « بايسته‌هاي بوم‌شناسي سياسي شهر: الگوي توزيع تاج‌پوشش درختي و نابرابري‌ فضايي در شهر تهران »، مجله مطالعات شهري و منطقه‌اي دانشگاه اصفهان مشترک با دکترمحمد سليماني، دکتر حسن افراخته و دکتر حسين حاتمي‌نژاد؛
4- تدوین و اخذ پذیرش مقاله «نقش الگوی پراکنش فضایی تاج‌ پوشش درختی در بازنمایی کیفیت محیط شهری تهران» از مجله معماری منظر مجله انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران مشترک با دکتر رباب چگینی؛
5- تدوین مقاله «تحلیل فضایی توسعه نامتوازن در ایران با استفاده از حساب‌های منطقه‌ای» مشترک با دکتر حسن افراخته، دکتر محمد سلیمانی، دکتر  رباب چگینی.

چاپ مقاله در سایر مجلات
1- چاپ مقاله‌هاي «بررسي روند جهانگردي در ايران» و «تنگناهاي توسعه جهانگردي در ايران» مجله پيام سبز شماره‌هاي 60 و61 سال 1386؛
2- چاپ مقاله‌هاي «جايگاه روددره‌ها در متابوليسم شهري و ضرورت رعايت آستانه‌هاي اکولوژيک در استفاده از آنها» مجله پيام سبز شماره 93 سال1390؛
3- چاپ مقاله‌ « نگرش بوم‌شناسي سياسي به فضاهای سبز شهری» مجله پيام سبز شماره 98 سال1390؛
4- چاپ مباحث میزگرد بررسی چالش‌ها و کاستی های مدیریت شهری در کلان‌‌شهرها در مجله تدبیر شماره 241 سال 1391 به همراه دکتر یونس محمدی، دکتر حسین محمد پورزرندی، دکتر محمدرضا بمانیان  و دکتر مهدی جمالی نژاد.

ارائه مقاله در کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها
1- ارائه مقاله و سخنرانی «کاربرد سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي در امنيت پارک ها» در نخستين سمينار ملي ايمني پارک ها (اسفند 1381)؛
2- ارائه مقاله به همايش چشم انداز توسعه پايدار محله اي شهر تهران (اسفند 1383) تحت عنوان:
«کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و فراوري داده‌هاي مکاني در تحقق توسعه پايدار شهري تهران (با تأکيد بر منطقه 17)»؛
3- ارائه مقاله به يازدهمين همايش جغرافيدانان (شهريور1390) تحت عنوان: «تحليل فضايي حساب‌‌هاي منطقه‌اي با تأکيد بر جايگاه مجموعه شهري تهران» مشترک با دکتر حسن افراخته و رباب چگيني؛
4- ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان «تحلیل فضایی توسعه نامتوازن و مهاجرت‌های قومی در ایران» در همایش چشم‌انداز اقوام ایرانی در افق 1404 مشترک با دکتر اصغر نظریان و رباب چگینی دی ماه 1390؛
5- سخنرانی در جمع مدیران کل بنیادهای مسکن کشور پیرامون «کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه و ارائه طرح های هادی روستایی» فروردین 1386 سالن همایش های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛
6- سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی در همایش مدیران دفاتر فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سراسر کشور تحت عنوان کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه و ارائه طرح های هادی روستایی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان بهمن 1387
7- سخنرانی و تدریس در کارگاه آموزشی تبیین دستورالعمل کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه و ارائه طرح های هادی روستایی  دی ماه 1389 در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شیراز؛
8- سخنرانی در کارگاه آموزشی کارشناسان دفاتر فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سراسر کشور در شهر اصفهان دی ماه 1390؛
9- سخنرانی در همایش ژئوماتیک 1390 تحت عنوان کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی در سازمان نقشه‌برداری کشور؛
10- ارائه مقاله «یکپارچه سازی داده‌های مکانی طرح هادی روستایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی» در همایش ژئوماتیک 1391 دانشگاه شهید بهشتی تهران مشترک با دکتر فرهاد عزیزپور و خانم فاطمه کرد؛
11- ارائه مقاله تحت عنوان « Contemporary Urban Determinations and Reproduction of Spatial Inequality in Iran» در کنفرانس « International Conference on Urban Change in Iran » لندن، نوامبر 2012 .

برنامه ریزی برای انجمن نشست‌های علمی - تخصصی
1- برنامه ریزی برای سمینار تخصصی «استاندارد سازی نظام آدرس دهی بر مبنای G-NAF» با حضور پرفسور عباس رجبی فرد استاد دانشگاه ملبورن استرالیا با همکاری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در مرکز نشست‌های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – شهریور  1389؛
2- برنامه ریزی برای نشست تخصصی نقد کتاب «شهرها در فرایند جهانی شدن» با حضور دکتر هادی زنوز، دکتر پرویز پیران، دکتر موسی پورموسوی؛ دکتر غلامرضا کاظمیان و کمال اطهاری در فرهنگسرای نیاوران مهرماه 1389؛
3- برنامه ریزی برای انجام نشست علمی – تخصصی «آینده پژوهی جغرافیایی و مدیریت شهری» مهرماه 1392.

فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی
1- همکاري با مهندسين مشاور معمار و شهرساز امکو ايران از 1/4/1381 تا سال 1386به عنوان مدير سيستم اطلاعات جغرافيايي 15 پروژه توسعه شهری از جمله شرکت در فرایند تهیه طرح جامع تهران از طرح بررسی مسائل توسعه شهری تهران تا طرح جامع و تفصیلی تهران (17 و 22) و طرح های موضعی و ساماندهی بافت‌های فرسوده منطقه 17 تهران، طرح ساختاری راهبردی و طرح مطالعات حریم شهر قم، طرح جامع فضای سبز ارومیه، بازنگری طرح جامع شهر بروجرد و طرح‌ تفصیلی شهرهای الیگودرز و دورود؛
2- مشاور دفتر هماهنگي و برنامه‌ريزي طرح‌هاي معاونت عمراني بنياد مسکن انقلاب اسلامي از سال 1385 تا 1391 و انجام وظیفه به عنوان:
2-1: مدیر پروژه مطالعاتی  " کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در طرح‌های هادی روستایی"؛
2-2: تألیف و تدوین "دستورالعمل استاندارد سازی شیوه تهیه و ارائه طرح‌های هادی روستایی"  که از سال 1388 به عنوان دستورالعمل ملاک عمل به کلیه سازمان‌های تابعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شده است؛
2-3: مدیر پروژه مطالعاتی  " کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در طرح‌های تفکیک اراضی روستایی"؛
2-4: تألیف و تدوین "دستورالعمل استاندارد سازی شیوه تهیه و ارائه طرح‌های تفکیک اراضی روستایی"؛
2-5: مشاور پروژه سیستم نرم افزار ی خطایابی و ارزیابی نقشه‌ها و اسناد طرح های هادی روستایی.
3- مدیر و مجری طرح برآورد سطح زيرکشت محصول کلزا در استان گلستان (شهرستان‌هاي کردکوي، بندر گز و بندر ترکمن) با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي IRS در همکاري با جهاد دانشگاهي واحد دانشگاه تربيت معلم(بهار 1384)؛
4- همکاري با دکتر اصغر نظريان  در انجام طرح تحليل فضايي مهاجرت‌هاي قومي ايران از پروژه‌هاي مصوب قطب علمي مخاطرات محيطي دانشگاه تربيت معلم(1388)؛
5- همکاري با شرکت ليانGIS در انجام و تهیه نقشه پایه روستایی و انجام طرح هاي هادي روستايي استان مازندران  از 1/2/82  الي 1/7/83؛
6- «تحليل فضايي مراکز فرهنگي شهر تهران» در همکاري با مهندسين مشاور طرح وبرنامه پارس بهار و تابستان 1387؛
7- همکاري با مهندسين مشاور ايوان نقش جهان (مهندس ناصر مشهدی زاده دهاقانی) در زمينه تهيه بانک اطلاعات مکاني شهرهاي سرخه (استان سمنان) و اسديه (استان خراسان جنوبي) از سال 1385 تا 1387؛
8- تهيه نقشه کاربري اراضي منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي روسي در همکاري با موسسه سنجش از دور بصير يزد (1/3/80 تا30/6/80)؛
9- تهیه گزارش‌های پژوهشی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران تحت عناوین زیر:
9-1- نقش شهرداری تهران در تحقق حکمروایی مطلوب شهری تابستان 1391؛
9-2- استاندارد‌سازی آدرس‌های مکانی در شهر تهران بر مبنای الگوی G-NAF پاییز 1391؛
9-3- تحلیل فضایی تمرکزگرایی در ایران با تأکید بر جایگاه مجموعه شهری تهران زمستان 1391؛
9-4- شهر هوشمند (مبانی نظری و شاخص‌ها) مشترک با سیروس موسوی و محسن مردعلی، زمستان 1391؛
9-5- بررسی و یافتن راه کارهای کارآمد سنجش اولویت شهروندان مشترک با ارسطو یاری، مرجان شرفی و محسن مردعلی زمستان 1391.

سابقه تدریس
1- تدریس دروس کارگاه طرح هادی روستایی و مبانی جغرافیای شهری در دانشگاه غیرانتفاعی طبرستان نیمسال دوم 85-84؛
2- تدریس سیستم اطلاعات جغرافیایی در گروه‌های مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در چند نیمسال متوالی از نیمسال اول 1385 تا نیمسال دوم 1389؛
3- تدریس مبانی شهرسازی در گروه نقشه‌برداری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیمسال اول 88-87؛
4- تدریس دروس مخاطرات انسانی و فرایند برنامه ریزی شهری در ایران در دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی نیمسال اول 92-91؛
5- تدریس کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار ArcGIS در تهیه طرح هادی روستایی به کارکنان مهندسین مشاور آرمانشهر بهار 1388؛
6- تدریس سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار ArcGIS  به کارکنان معاونت عمرانی دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تابستان 1390؛
5- تدریس دروس علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا در مدارس راهنمایی و دبیرستان های بخش چگنی خرم آباد، منطقه 2 شهر خرم‌آباد و منطقه 4 تهران از سال 1370 تا 1381.

تدوین درسنامه‌ها
1- درسنامه «مبانی نظری سیستم اطلاعات جغرافیایی» برای دانشجویان گروه‌های مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در سال 1385؛
2- درسنامه «مخاطرات انسانی» برای دانشجویان گروه جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومرفولوژی) و گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی نیمسال اول 92-91.

همکاری در بازنگری سرفصل‌های درسی
همکاری در تدوین و بازنگری سرفصل درسی دوره دکتری با دکتر احمد پوراحمد به شرح زیر:
1- روش‌شناسی و تکنیک‌های تحقیق؛
2- مدیریت مخاطرات محیطی شهر.
راهنمایی پروژهای پایان نامه دوره کارشناسی
پروژه پایان نامه شهرزاد شبرو دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تحت عنوان «تحیل فضایی مسائل شهری با استفاده از داده های سامانه مدیریت شهری 137» پاییز 1388؛

تسلط بر کار با نرم افزار
1- نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل Arc/Info، Arcview، ArcGIS، Er Mapper ، Erdas،Ilwis و
 Idrisi
2- نرم‌افزارهای طراحی گرافیکی Autocad map  ،  Microstation و Photoshop
3- مجموعه نرم‌افزارهای آفیس (Word,Excel, Power point)؛
4- نرم افزارهای پایگاه داده و تحلیل آماری Excel –Access –Faxporo –Spss


شرکت در کارگاه‌های آموزشی
1- کارگاه آموزشی توسعه پایدار شهری، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، اسفند 1386؛
2- دوره کوتاه مدت کاربردی مدیریت و حسابداری، دانکده مدیریت دانشگاه تهران، آبان 1387؛
3- دوره آموزشی سازمان های دانش بنیان و مدیریت استراتزیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، شهریور 1389؛
4- کارگاه سازمان های دانش بنیان و مدیریت استراتزیک دانش؛ مؤسسه آموزش عالی آزاد بهار، مرداد 1389؛
5- شرکت در سومین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، نوامبر 2008؛

عضویت در تشکل‌های علمی
1- انجمن علمی سنجش از دور ایران
2- انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران (به عنوان بازرس علی‌البدل)

جوایز علمی
1- جایزه رساله برتر دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در سال 1390؛
2- جایزه رساله برتر در پنجمین جشنواره بین‌aالمللی برترین‌های پژوهش  و نوآوری در مدیریت شهری در سال 1391.
  نظرات


تاریخ انتشار مطلب:  1390/11/29 تعداد مشاهده: 973  | چاپ مطلب : print