| 15 تیر 1399

پیشنهادهایی در راستای تحقق شهر دوستدار معلولان و گروه‌های خاص در شهر تهران

1399/1/19 | 10:32 | 121 | 0
پیشنهادهایی در راستای تحقق شهر دوستدار معلولان و گروه‌های خاص در شهر تهران

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

گزارش سیاستی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print