| 18 آذر 1398

سند راهبردی مدیریت فضاهای شهری تهران

1398/4/17 | 11:44 | 624 | 0
سند راهبردی مدیریت فضاهای شهری تهران

شهر‏ها به عنوان مهم‏ترین ثمرات سیاسی، تکنولوژیکی، هنری، فرهنگی و اجتماعی انسان به شمار می‏آیند و فضا‏های شهری جزئی از مهم‏ترین اجزای تشکیل‏دهندۀ شهر‏ها هستند. فضا‏های شهری یکی از عناصر مهم ساختار فضایی شهر‏ها هستند که تأثیر زیادی در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه افراد ساکن در شهر‏ها دارند و مدیریت، برنامه‏ریزی، طراحی، نگهداشت و استفاده از آن‏ها، توجه پژوهشگران از انتظام‏های فکری مختلف را به خود جلب کرده است. فضا‏های شهری به عنوان بخشی از فضای باز و عمومی شهرها به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی و بستر تعاملات و تقابلات اجتماعی هستند که از آن به عنوان شرط اساسی قرار گرفتن یک فضا در شمول فضای شهری نام برده شده است.
وجود و استفاده از فضا‏های شهری این توان را دارد که شهروندان را از مزايایي در زمینه‏های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سلامت برخوردار سازد، فرصت‏هایی را برای انجام انواع فعالیت‏های تفریحی- فرهنگی- اجتماعی (همچون گذران اوقات فراغت و انواع فعالیت‏های اجتماعی) فراهم آورد، راهی برای کاهش «تنش‏های شهرنشینی» پیش‏ رو قرار دهد و فرصتی را برای میان‌کنش اجتماعی، یکپارچه کردن و انسجام اجتماعی زندگی مردم ساکن در شهرها ایجاد کند. تمامی دستاوردهای مثبت ناشی از وجود و دسترسی مردم به فضاهای شهری را می‏توان در توان کاهندۀ مشکلات و تنش‏های روانی افراد ساکن در شهرها خلاصه کرد. به‏ویژه، با توجه به این امر مهم که استفاده و مدیریت کارآمد این فضاها می‏تواند آن‏ها را به بخشی از حرکت یک جامعۀ شهری به سوی پایداری نیز تبدیل کند. از این روست که امروزه فضا‏های شهری به یکی از ارکان اصلی تمرکز اقدامات نظام‏های برنامه‏ریزی و مدیریت شهری در جهان و به‌ویژه در جریان رقابت بین شهری تبدیل شده است. بر این اساس، در سال‏های اخیر اقدامات مرتبط با فضا‏های شهری از اقدامات صرفاً طراحانه فراتر رفته و نقش اقدامات مدیریتی در زمینۀ این فضا‏ها پررنگ شده است. بر این اساس، در مطالعات حاضر که با عنوان «سند راهبردی مدیریت فضا‏های شهری تهران» و در قالب قرارداد ابلاغی به شمارۀ 137/1546048 مورخ 1394/12/10 تعریف شده، تدوین چارچوبی برای مدیریت فضا‏های شهری تهران با محوریت شهرداری تهران به عنوان مهم‏ترین متولی فضا‏های شهری این شهر، در دستور کار قرار گرفته است.
 

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print