| 18 آذر 1398

مروري بر راهبردهاي ارتقاي ايمني ساختمان‏هاي شهر تهران در برابر آتش‌سوزي (با تأكيد بر حادثۀ ساختمان پلاسكو)

1398/4/2 | 15:24 | 401 | 0
 مروري بر راهبردهاي ارتقاي ايمني ساختمان‏هاي شهر تهران در برابر آتش‌سوزي (با تأكيد بر حادثۀ ساختمان پلاسكو)

گسترش روزافزون شهرها در کلیۀ کشورهای جهان و از جمله ایران، از پیامدهای غیر قابل اجتناب عصر دانش و فناوری به شمار می‌رود. امروزه، گسترش شهرها و به‌ویژه شهرهای بزرگ در جهان سوم، موجب تشدید عوارض منفی توسعۀ شهری است. رشد و توسعۀ شهرنشینی با گسترش کالبدی شهرها رابطۀ مستقیم دارد و دوری از طبیعت و قطع رابطۀ انسان با محیط زیست طبیعی را موجب می‌شود. آنچه امروزه در بیشتر کشورها از جمله ایران چارچوب اقدامات حفاظتی در برابر آتش‌سوزی را مشخص می‌کند، مقررات ساختمانی‌اند. این مقررات کمترین الزامات را برای طراحی و ساخت ساختمان‌ها ایجاد می‌کند. بر این اساس، کمترین الزامات برای تأمین ایمنی و سلامت افراد ایجاد شده و به طور کل نشان‌دهندۀ توازن بین بهترین وضعیت ایمنی و امکانات اقتصادی را فراهم می‌کند. به طور خلاصه، مفاد یک قانون ایمنی آتش‌سوزی این است که سطحی از ایمنی به دست آید که شروع، رشد و گسترش حریق محدود شود و از فروریزش ساختمان بر اثر حریق جلوگیری کند، به ساکنان اجازه دهد که به طور ایمن تخلیه شوند و همچنین برای پرسنل آتش‌نشانی این امکان را فراهم کند تا به ساختمان وارد شده و آتش‌سوزی را مهار کنند. ایمنی در یک سیستم ممکن است به عنوان کیفیتی از سیستم تعریف شود که اجازه می‌دهد سیستم تحت شرایط از پیش تعیین‌شده با کمترین خسارت ناشی از حادثه عمل کند. از سوی دیگر، ایمنی را می‌توان مصونیت در برابر آسیب‌های ناشی از حوادث، اعم از طبیعی و غیرطبیعی معنا کرد. فعالیت‌ها و تدابیر اجرایی در زمینۀ شناسایی دلایل بروز آتش‌سوزی و تلاش به منظور مصون ماندن در مقابل آن، مناسب‌ترین و به‌صرفه‌ترین اقدامات برای حصول ایمنی هستند. در این زمینه، رعایت اصول و مقررات پیشگیری و ایمنی در بخش‌های مختلف اهمیت زیادی دارد. به علاوه، حسن رعایت و اجرای مقررات و ضوابط در فرایند ساخت‌و‌ساز نیز مهم است. البته، با توجه به مفهوم ایمنی که نسبی بوده و به‌رغم اقدامات مؤثر در زمینۀ پیشگیری از آتش‌سوزی، به هر حال بروز حوادث و آتش‌سوزی‌های طبیعی و انسان‌ساخت امری بدیهی است. بنابراین، باید با به‌کارگیری تدابیر مناسب، راه‌های رشد و توسعۀ آن را بشناسیم و با انجام تدابیر و تمهیدات اصولی، بنا را در مقابل آن حفظ کنیم. به علاوه، ضروری است برای حصول ایمنی در ساختمان، نسبت به تدارک اصولی وسایل و ملزومات و تمهید و تجهیز ساختمان به سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی، اقدام لازم صورت گیرد. شایان یادآوری است که کوشش‌های یادشده باید به موازات یکدیگر و هماهنگ با هم صورت گیرد. بدیهی است شرط لازم و کافی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های بلند، حسن توجه و اجرای تدابیر فوق به صورت کامل است. بر این اساس، در گزارش حاضر اقدام به ارائۀ راه‌کارهای عملیاتی برای ارتقای ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و به‌ویژه با تأکید بر ساختمان پلاسکو شده است. علاوه بر راه‌کارهای عملیاتی، اقدامات انجام‌شده توسط سازمان‌های مختلف متأثر از حادثۀ پلاسکو نیز ارائه شده است.

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print