| 18 آذر 1398

مطالعه و تدوین فرآیندهای مدیریت ریسک در پروژه‌های گودبرداری عمیق شهری با توجه به رواداری ذینفعان

1398/2/15 | 10:45 | 533 | 0
مطالعه و تدوین فرآیندهای مدیریت ریسک در پروژه‌های گودبرداری عمیق شهری با توجه به رواداری ذینفعان

پروژه‌های گودبرداری عمیق شهری، برای تأمین پارکینگ انبوه و فضای تأسیسات و سایر کاربری‌هایی تعریف می‌شوند که قابلیت بهره‌برداری در طبقات زیرزمینی ساختمان را دارند. با توجه به رشد بلندمرتبه‌سازی در شهرهای کشور و درنتیجه رشد تقاضا برای این پروژه‌ها از یک‌سو و تکنیک‌های نوین ارائه‌شده برای گودبرداری‌های عمیق در مناطق شهری از سوی دیگر، تعداد این‌گونه پروژه‌ها در دهۀ گذشته رشد چشمگیری داشته است. با وجود این، ساختارهای قانونی، ضوابط فنی، آیین‌نامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری مربوط به این حوزه نواقص متعددی دارد. درنتیجه، حفظ منافع کلان شهروندان براثر اجرای بی‌نظم این پروژه‌ها، در سطح شهرهای بزرگ کشور با چالش روبه‌روست. از طرف دیگر، این پروژه‌ها در دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی‌شده برای خود پروژه، ازجمله هزینه، زمان و کیفیت با معضلات جدی روبه‌رو هستند که همین امر، منافع عوامل درگیر در این پروژه‌ها را تهدید می‌کند؛ مانند کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران.

پروژه‌ها به‌طور کلی یکتا هستند و طبعاً با عدم قطعیت‌های فراوان روبه‌رو می‌شوند. از طرف دیگر، شرایط و مشخصات خاک و عوارض زیر سطح زمین نیز با عدم قطعیت‌های مضاعف روبه‌رو هستند؛ بنابراین، پروژه‌های مرتبط با کار در زیر سطح زمین نوعاً با ریسک بالا محسوب می‌شوند. در این نوشتار، ابتدا ادبیات فنی بحث مدیریت ریسک به‌طور عام مرور می‌‌شود؛ پس از آن، طیف وسیعی از ابزارهایی که در فرایندهای مدیریت ریسک پروژه استفاده می‌شوند، معرفی می‌شود؛ سپس ریسک‌های سطح کلان پروژه‌های گودبرداری عمیق شهری که منافع شهروندان را تهدید می‌کنند، در ساختار شکست ریسک ارائه و بررسی می‌شود. در وهلۀ بعد، ریسک‌های سطح پروژه در یک ساختار شکست جداگانه ارائه و بررسی می‌شوند و در خاتمه، روش‌های پیشنهادی برای انجام هریک از شش گام فرایندهای مدیریت ریسک در پروژه‌های گودبرداری عمیق شهری معرفی شده است.

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print