| 15 تیر 1399

مديريت تعمير و نگهداري تونلهاي ماشين رو شهري (UTMS)- جلد 1

1397/9/24 | 10:47 | 936 | 0
مديريت تعمير و نگهداري تونلهاي ماشين رو شهري (UTMS)-  جلد 1

تدوین و تأليف کتاب حاضر از سال 1394 در قالب یک پروژه مطالعاتی در شهرداری تهران آغاز گردید و به مباحث مربوط به ضرورت "سامانه مدیریت تعمیر و نگهداری تونل‌های شهری"، شامل کلیاتی در زمینه سامانه های مدیریت تعمیر و نگهداری تونل‌های شهری در کشورهای مختلف، امکان سنجی پیاده سازی این سامانه در ایران و همچنین طراحی مفهومی یک سامانه مدیریت تونل مطابق با شرایط کشور و پیاده سازی آن به صورت آزمایشی در تونل‌های شهری تهران می‌پردازد. در این کتاب سعی گردیده تا درحد ممکن به سامانه‌های مهم و کاربردی ساير کشورها در زمينه مدیریت تعمیر و نگهداری تونل‌های شهری اشاره شود و ضوابط آن‌ها در كنار ساير تجربيات و نتایج تحقیقاتی که در سال‌های اخیر در عرصه بین‌المللي و در حيطه مباحث کتاب انجام گرفته است، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین سعی شده که بر اساس این تجارب و ضوابط، طرح مفهومی سامانه مدیریت تعمیر و نگهداری تونل تدوین و پیرو آن طرح مفهومی سامانه ای به صورت پایلوت در تونل‌های شهری تهران اجرا گردد. امید است مطالب ارائه شده در این کتاب بتواند از یک سو به عنوان مرجعی جهت استفاده مسئولین و متصدیان مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر، به عنوان یک راهنما برای شرکت‌ها، موسسات و مهندسان شاغل در صنعت حمل و نقل شهری در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری موثر واقع گردد.

نحوه ارجاع به اثر

قارونی نیک، مرتضی؛ اسماعیلی، محمدحسن؛ موسی پور، رضا. 1397، مدیریت تعمیر و نگهداری تونل های ماشین روی شهری UTMS، جلد اول، تهران : شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print