| 18 آذر 1398

راهنمای تعیین ظرفیت حمل‌ونقل همگانی و کیفیت خدمات

1397/8/28 | 11:16 | 1068 | 0
راهنمای تعیین ظرفیت  حمل‌ونقل همگانی و کیفیت خدمات

این کتاب ترجمه‌ای است از سومین ویرایش گزارش شماره 165 از «برنامه تحقیقات مشترک حمل‌ونقل همگاني (TCRP)»، تحت عنوان: «راهنماي ظرفيت حمل‌ونقل و کيفيت خدمات (TCQSM)» که در سال 2013 توسط TRB منتشر شد. هدف اين راهنما ارائه آخرين نتايج تحقيقات در زمينه تخمين و ارزيابي ظرفيت، سرعت، قابليت اطمينان و کيفيت خدمات بخش حمل‌ونقل همگاني، تسهیلات و سامانه‌ها و همچنین ارائه روش‌هايي براي اين تخمين‌ها و ارزيابي‌ها است. TCQSM برای طراحان حمل‌ونقل همگاني، طراحان حمل‌ونقل، مهندسين ترافيک، پرسنل بهره‌برداري حمل‌ونقل همگاني، مهندسين طراح، پرسنل مديريتي، اساتید و دانشجويان قابل استفاده است

نحوه ارجاع به اثر

- کیتلسون و همکاران.1397، راهنمای تعیین ظرفیت حمل و نقل همگانی و کیفیت خدمات (سیدصابر ناصرعلوی، محمود نبیلو، مترجمان)، تهران: شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print